Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Training & Development

Job Description

 • Lên lịch nội dung content calendar theo các chiến dịch thương hiệu/ performance trên website/social media/ apps 
 • Sản xuất content nội dung cho các kênh trực tuyến
 • Phản hồi các comment trên các nền tảng MXH của Mcredit trong SLA, phối hợp với Dịch vụ Khách hàng
 • Phối hợp cùng đội ngũ Thiết kế sản xuất hình ảnh, đảm bảo hiệu quả về nội dung và chính xác theo Nhận diện thương hiệu

Job Requirement

 • Trình độ Đại học các chuyên ngành có liên quan đến Ngôn ngữ, Khoa học xã hội, Truyền thông, Báo chí
 • Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh ở trình độ cơ bản
 • Yêu thích theo dõi thông tin ngành thương hiệu, marketing, truyền thông và xu hướng MXH
 • Có kiến thức cơ bản về tầm nhìn, giá trị cốt lõi và mô hình tổng thể của Mcredit thông qua các Phương tiện truyền thông
 • Am hiểu về các xu hướng thiết kế,… đối với khách hàng nội bộ & bên ngoài
 • Có khả năng giao tiếp, làm việc đội nhóm tốt

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Đối tác chiến lược
 • Number of positions: 1
 • Posted: 12/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Thương hiệu Campaign Marketing
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quản lý Kiểm toán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [HR] CV/ CVCC đối tác nhân sự - HRBP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Cộng tác viên nhân sự - HR, [HR] Cộng tác viên dịch vụ nhân sự, [HR] Cộng tác viên dịch vụ nhân sự, [HR] Cộng tác viên dịch vụ nhân sự, [HR] Cộng tác viên dịch vụ nhân sự
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Kế toán tổng hợp
 • Number of positions: 2
 • Posted: 02/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [CVP] CV/ CVCC Giải pháp hệ thống BA Product, [CVP] CV/ CVCC Phân tích nghiệp vụ BA Product
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [CVP] Chuyên gia Chính sách sản phẩm, [CVP] Chuyên gia Phát triển sản phẩm tín chấp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 24/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Legal Officer, Chuyên viên Pháp chế
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Phát triển kinh doanh số, Chuyên gia Phát triển kinh doanh số, Chuyên gia Phát triển đối tác chiến lược, Chuyên gia Phát triển đối tác chiến lược
 • Number of positions: 1
 • Posted: 14/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Chính sách Sản phẩm, phát triển sản phẩm , quản trị rủi ro, chính sách rủi ro, rủi ro tín dụng, credit risk, risk management, product development, bank, ngân hàng, tài chính, finance
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.