Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

(Fresher-Junior-Senior) Chuyên viên Chính sách lương và đãi ngộ

Work Location Ha Noi (Dong Da District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Human Resources, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 14/12/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

- Xây dựng, kiểm soát, đánh giá, tư vấn, sửa đổi các quy định, quy trình, văn bản hướng dẫn thực thi các chính sách lương, thưởng đãi ngộ hiệu quả, cạnh tranh đáp ứng chiến lược kinh doanh của Mcredit, đảm bảo thu hút, duy trì và phát triển nhân tài của Mcredit;
- Xây dựng kế hoạch, quản lý, theo dõi và báo cáo chi phí nhân viên toàn Công ty bao gồm: kế hoạch nhân sự, chi phí lương, thưởng và đãi ngộ đảm báo trong khuôn khổ ngân sách được duyệt và thực thi theo các định hướng chiến lược của Mcredit
- Là đầu mối chính làm việc với các đơn vị bên ngoài Mcredit để tham gia khảo sát lương, thưởng, đãi ngộ của thị trường lao động để đề xuất hệ thống dải lương và các chế độ đãi ngộ của Mcredit hàng năm đảm bảo khả năng cạnh tranh với thị trường lao động
- Phối hợp với các Trung tâm Đối tác Nhân sự và các đối tác Quản lý cấp cao ở các đơn vị khác nhằm xây dựng và phát triển các chương trình lương khuyến khích kinh doanh hiệu quả, đáp ứng yêu cầu kinh doanh
- Đề xuất và triển khai các chương trình điều chỉnh lương định kỳ của toàn công ty

Job Requirement

- Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Toán kinh tế.....
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm công tác triển khai và quản lý lương thưởng đãi ngộ tại các Ngân hàng hoặc Công ty lớn (Quy mô > 500 nhân sự)
- Thành thạo, sử dụng tốt Excel (điều kiện bắt buộc)
- Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Trung bình.
- Ưu tiên ứng viên có: Kiến thức về Tài chính Ngân hàng, có kiến thức và hiểu biết về chính sách, quy định, quy trình về công tác nhân sự

People also viewed

Join Mcredit!

Stay Connected. Why?

Survey

Which channel do you know about Mcredit Network:

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Social Network
 • Other

Mcredit Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.