Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[Junior/Senior] MÔ HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG

Work Location Ha Noi (Dong Da District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 3 Years
Salary 20,000,000 - 50,000,000 VND
Industry Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 16/08/2020

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

-Phát triển và triển khai Mô hình Rủi ro áp dụng đối với Khách hàng vay tiêu dùng bao gồm: Application score, behavior score, collection score
- Chuẩn bị báo cáo theo dõi thẻ điểm định kì
- Kiểm định, phân tích, đánh giá hiệu quả của Mô hình nội bộ/bên ngoài
- Nghiên cứu và phát triển các Mô hình, Phương pháp, Cách áp dụng mới
- Phân tích dữ liệu và đề xuất các chiến lược sử dụng mô hình để phục vụ các mục tiêu kinh doanh

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành: toán, công nghệ thông tin, toán tài chính, toán ứng dụng, thống kế, toán kinh tế, tài chính ngân hàng,....
- 1 - 3 Năm kinh nghiệm tương đương 
- Có khẳng năng đọc tài liệu tiếng anh, và kĩ năng viết cơ bản
- Có kiến thức về thống kê, xây dựng mô hình rủi ro
- Thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình: R, Python, SAS, SQL, …

People also viewed

Join Mcredit!

Stay Connected. Why?

Survey

Which channel do you know about Mcredit Network:

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Social Network
 • Other

Mcredit Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.