Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng các chính sách quy định liên quan đến kiểm định mô hình bao gồm tiêu chuẩn kiểm định cho các loại mô hình khác nhau của công ty
 • Xây dựng kế hoạch kiểm định mô hình toàn công ty trên cơ sở mức độ rủi ro của các mô hình;
 • Thực hiện kiểm định các mô hình theo kế hoạch
 • Chuẩn bị báo cáo kiểm định bao gồm các phát hiện và các khuyến nghị cùng thời gian thực hiện.
 • Tham gia các dự án/công việc theo phân công

Job Requirement

 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm liên quan đến xây dựng mô hình, kiểm định, quản lý rủi ro mô hình hoặc lĩnh vực tài chính khác liên quan.
 • Có kinh nghiệm kiểm định các mô hình tài chính bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, mô hình định giá và mô hình kiểm tra sức chịu đựng
 • Thành thạo tối thiểu 2 trong số các ngôn ngữ Python, R, MATLAB hoặc SAS
 • Có khả năng xử lý dữ liệu và phân tích tốt
 • Có hiểu biết sâu sắc về thống kê và các thuật toán học máy
 • Có khả năng giao tiếp truyền đạt thông tin kỹ thuật phức tạp cho người không có chuyên môn.
 • Có khả năng viết báo cáo kiểm định mô hình rõ ràng, toàn diện
 • Có khả năng hướng dẫn các nhân sự kiểm định cấp thấp hơn
 • Có hiểu biết sâu sắc về các nguyên lý, phương pháp và các thông lệ tốt nhất để quản lý rủi ro mô hình
 • Có khả năng nhận diện và đánh giá rủi ro liên quan đến các loại mô hình tài chính khác nhau

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kiểm soát viên Hỗ trợ giải ngân
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Chính Quản Trị Danh Mục Tín Dụng, Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Danh Mục Rủi Ro Tín Dụng, portfolio management, portfolio, Chuyên Viên Quản Trị Danh Mục Rủi Ro Tín Dụng, Chuyên Viên Quản Trị Danh Mục Rủi Ro Tín Dụng, CV/CVCC Quản Trị Danh Mục Rủi Ro Tín Dụng, CV/CVCC Quản Trị Danh Mục Rủi Ro Tín Dụng, CV/CVCC Quản Trị Danh Mục, CVCC/Chuyên gia Quản Trị Danh Mục
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia phân tích nghiệp vụ BA IT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên cao cấp phân tích nghiệp vụ BA IT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên QA, QA/QC, Quality Controler, Chuyên viên quản lý chất lượng
 • Number of positions: 3
 • Posted: 06/03/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên gia Quản lý đối tác - Kênh Xe máy TW, Chuyên gia Phát triển ngành hàng - Kênh Xe máy TW BDD
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/03/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: CV/ CVCC Quản lý kinh doanh BDD, Chuyên viên Quản lý kinh doanh BDD
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CVCC Phân tích nghiệp vụ Phòng Phân khúc khách hàng - CVP, CVCC Giải pháp hệ thống Phòng Phát triển sản phẩm - CVP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên cao cấp Phát triển ứng dụng số mảng UIUX - KDS, CVCC Phát triển ứng dụng số mảng UIUX - KDS, CVCC Phát triển ứng dụng số mảng UIUX - KDS, CVCC Phát triển ứng dụng số mảng UIUX - KDS, CVCC Phát triển ứng dụng số mảng UIUX - KDS, Chuyên viên Phát triển ứng dụng số mảng UIUX - KDS, Chuyên viên Phát triển ứng dụng số mảng UIUX, Chuyên viên Phát triển ứng dụng số UX Designer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/02/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Chính sách rủi ro tín dụng, Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Chính sách rủi ro tín dụng, rủi ro, quản trị rủi ro, chính sách rủi ro, sản phẩm, digital lending, CV/CVCC Chính sách rủi ro tín dụng, CV Chính sách rủi ro tín dụng, Chuyên viên chính sách rủi ro tín dụng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/02/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CVCC/CV Kế toán tổng hợp, CVCC Kế toán tổng hợp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/11/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.