Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1 Hỗ trợ Trưởng Phòng:  lập kế hoạch/đề xuất kế hoạch công việc, kế hoạch triển khai/phổ biến công việc tới CBNV trong phạm vi  được phân công. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về chất lượng, kết quả thực hiện kế hoạch công việc/nhân sự trong phạm vi công việc được phân công

2 Trực tiếp xây dựng/hướng dẫn nhân viên trong phòng xây dựng chính sách tín dụng chung theo kế hoạch của phòng hoặc phân công của lãnh đạo. Trực tiếp/phân công nhân sự đào tạo, hướng dẫn và phát triển chuyên môn của các chuyên viên/nhân viên trong Phòng.

3 Trực tiếp giải quyết hoặc hướng dẫn  nhân viên trong phòng giải quyết, hỗ trợ các vướng mắc/đề xuất phát sinh về cơ chế, quy định, quy trình nghiệp vụ từ các ĐVKD hoặc đơn vị nghiệp vụ có liên quan.

4 Hỗ trợ Trưởng Phòng kiểm soát công việc của nhân viên trong Phòng (như: kiểm soát, thẩm định các văn bản định chế liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, quy trình nghiệp vụ tín dụng do đơn vị xây dựng trước khi chuyển lên Cán bộ quản lý cấp trên...)

5 Tư vấn cho Trưởng phòng trong việc:

- Xây dựng văn bản, đánh giá phân tích tác động của chính sách quy định pháp luật tới hoạt động của Mcredit; 

- Đánh giá diễn biến, xu hướng của thị trường tài chính tiêu dùng;

- Đề xuất các giải pháp cải thiện chính sách, quy trình, sản phẩm.

6 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của các cấp lãnh đạo và theo quy định của Mcredit nhằm hoàn thành mục tiêu chung của Đơn vị

**Bằng việc ấn nút ứng tuyển, bạn sẽ đồng ý chia sẻ với Mcredit các thông tin cá nhân có liên quan trong CV được đính kèm cho mục đích tuyển chọn và tham gia các quy trình tuyển dụng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét kĩ thông tin của bạn và liên lạc trao đổi trực tiếp trong trường hợp hồ sơ phù hợp với công việc.

Job Requirement

1 Bằng cấp: Bậc đại học trở lên với các chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính

2 Kinh nghiệm: Từ 5 năm kinh nghiệm trong mảng tín dụng, Quản trị rủi ro tín dụng

3 Ngoại ngữ: Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh 

4 Hiểu biết văn bản, chính sách, quy định của Nhà nước và pháp luật; hiểu biết về nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực công việc rủi ro tín dụng và áp dụng tốt kiến thức, kinh nghiệm vào công việc .

5 Có kỹ năng phân tích tổng hợp chuyên sâu, có khả năng đánh giá phân tích các rủi ro danh mục trên nhiều phương diện, theo nhiều khâu từ khâu phát triển sản phẩm đến bán hàng, thẩm định, ban hành chính sách.

6 Kỹ năng mềm phục vụ công việc (như: đọc và hiểu rõ báo cáo; kỹ năng phân tích, tổng hợp vẫn đề; kỹ năng thuyết trình súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu; kỹ năng soạn thảo văn bản...)

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Kế toán Thuế
 • Number of positions: 1
 • Posted: 14/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Phân tích dữ liệu, Chuyên gia Phân tích dữ liệu - CVP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 14/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Chính sách sản phẩm - CVP, Chuyên gia Chính sách sản phẩm - CVP, Chuyên gia Chính sách sản phẩm - CVP, Chuyên gia Chính sách sản phẩm - CVP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia, Chuyên gia Thúc đẩy kinh doanh, Chuyên gia Thúc đẩy kinh doanh - CVP, Chuyên gia Kế hoạch kinh doanh - CVP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 31/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Cộng tác viên nhân sự - HR, Cộng tác viên nhân sự - HR, Cộng tác viên nhân sự - HR, Cộng tác viên nhân sự - HR, Cộng tác viên nhân sự, Cộng tác viên hành chính lễ tân, kiêm trợ lý văn phòng, thư ký, chăm sóc khách hàng, Cộng tác viên nhân sự - HR
 • Number of positions: 1
 • Posted: 31/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Growth, Growth Engineer, Growth Engineer -, Growth Engineer - Sales planning, Growth Engineer - Sales planning, Growth Engineer - Sales planning, Growth Engineer - Sales planning & Enabling Dept - CVP, Growth Engineer - Sales planning & Enabling Dept - CVP, Growth Engineer - Sales planning & Enabling Dept - CVP, Growth Engineer - Sales planning & Enabling Dept - CVP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quan hệ, Chuyên viên Quan hệ lao động mảng XLKL, Chuyên viên Quan hệ lao động mảng XLKL, Chuyên viên Quan hệ lao động mảng XLKL - HR, Chuyên viên Quan hệ lao động mảng Xử lý kỷ luật - HR
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên phân tích khách hàng, Chuyên viên phân tích khách hàng, Chuyên viên phân tích, Financial Analyst, Chuyên viên phân tích, Financial Analyst, Chuyên viên phân tích, Financial Analyst, Chuyên viên phân tích, Financial Analyst
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Phát triển kinh doanh số, Chuyên gia Phát triển kinh doanh số
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Pháp Chế, Chuyên gia Pháp Chế - PCTT, Chuyên gia Pháp Chế - PCTT, Chuyên gia Pháp Chế - PCTT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 31/07/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quan hệ lao động & Phân tích quản lý số liệu, Chuyên viên Phân tích quản lý số liệu Nhân sự, Chuyên viên Phân tích quản lý số liệu Nhân sự - HR
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/07/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.