Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Triển khai, giảng dạy các chương trình đào tạo khởi nghiệp, tái đào tạo, đào tạo kỹ năng và đào tạo thăng tiến cho CBNV Khối kinh doanh Thiết kế chương trình giảng dạy
 • Phối hợp với các đơn vị theo dõi, đánh giá hiệu quả
 • Đề xuất sửa đổi, bổ sung, cập nhật nội dung các chương trình đào tạo hiện có và phối hợp nghiên cứu, xây dựng nội dung cho các chương trình đào tạo mới
 • Phối hợp với Điều phối đào tạo để thực hiện công tác chuẩn bị trước khóa học và thanh toán sau khóa học 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến kinh tế hoặc tài chính ngân hàng 
 • Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh khá Tài chính, Ngân hàng, Bán lẻ,….
 • Có khả năng xây dựng các kế hoạch ngắn và trung hạn theo định hướng chiến lược chung của Công ty đồng thời hướng dẫn, truyền thông cho những người xung quanh về các giá trị cốt lõi, tầm nhìn, định hướng của Công ty
 • Hiểu sâu sắc các sản phẩm, dịch vụ của đơn vị.
 • Có khả năng sáng tạo, cải tiến và/hoặc đề xuất ý kiến cải tiến sản phẩm, dịch vụ của đơn vị.

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quan hệ lao động & Phân tích quản lý số liệu, Chuyên viên Phân tích quản lý số liệu Nhân sự
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ QUAN HỆ LAO ĐỘNG, Chuyên viên Nhân sự Quan hệ Lao động
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Chính sách nhân sự, Chuyên viên Chính sách nhân sự và Phát triển tổ chức, Chuyên viên Chính sách nhân sự và Phát triển tổ chức, Chuyên viên Chính sách nhân sự và Phát triển tổ chức, Chuyên viên Chính sách nhân sự và Phát triển tổ chức
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Đào tạo Cao cấp, Giảng viên Đào tạo
 • Number of positions: 2
 • Posted: 01/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Tuyển dụng Tuyển dụng Mass, Chuyên viên Tuyển dụng IT Recruiter
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NHÂN SỰ, quan hệ lao động, chuyên viên nhân sự, nhân sự, nhân sự tổng hợp, Hr, human resource, HR management, CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NHÂN SỰ - HRBP, CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ NHÂN SỰ - HRBP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/01/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.