Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

-Thiết kế các tính năng hệ thống, dịch vụ và tích hợp thuộc giải pháp ứng dụng doanh nghiệp.

-Lập trình các tính năng, hệ thống thuộc giải pháp ứng dụng doanh nghiệp.

-Giám sát, đánh giá và cải tiến các giải pháp về các ứng dụng doanh nghiệp (Workplace, 360, QLTS, …).

-Tiếp nhận và hiểu chân dung khách hàng, hành trình khách hàng, yêu cầu thiết kế trực quan cho sản phẩm (màu sắc, kiểu chữ, thông tin, hình ảnh, bố cục), xác định các điểm tương tác phù hợp.

Job Requirement

-Tốt nghiệp Đại học trở lên/Ưu tiên trên Đại học - Chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống quản lý thông tin, Kỹ thuật điện tử viễn thông, Khoa học máy tính, Điều khiển và Tự động hoá thông minh, Toán - Tin, Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketingvà các ngành liên quan.

-Chứng chỉ lập trình viên cấp bởi Microsoft, Oracle, Amazon, IBM, Aptech

-Tối thiểu 06 năm kinh nghiệm chuyên môn Phát triển phần mềm/Phân tích nghiệp vụ/Kiếm soát chất lượng/Quản lý dự án/Product Owner/UI/UX

-Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý

-TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

 

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Phân tích dữ liệu, Chuyên gia Phân tích dữ liệu - CVP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 14/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Growth, Growth Engineer, Growth Engineer -, Growth Engineer - Sales planning, Growth Engineer - Sales planning, Growth Engineer - Sales planning, Growth Engineer - Sales planning & Enabling Dept - CVP, Growth Engineer - Sales planning & Enabling Dept - CVP, Growth Engineer - Sales planning & Enabling Dept - CVP, Growth Engineer - Sales planning & Enabling Dept - CVP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/CVCC Quản trị dữ liệu
 • Number of positions: 2
 • Posted: 01/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Mô hình Tài chính
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/04/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/CVCC, CV/CVCC Quản Trị Rủi Ro Hệ Thống, rủi ro IT, IT risk, Rủi ro công nghệ thông tin, CVCC Quản Trị Rủi Ro Hệ Thống, IT security, IT audit, IT governance, IT Quality management, Rủi ro hoạt động, operational risk
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/CVCC phát triển và quản lý hệ thống dữ liệu/báo cáo, Chuyên viên cao cấp Quản trị dữ liệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/ CVCC Quản lý khai thác dữ liệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.