Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng, đề xuất điều chỉnh, triển khai các chính sách, quy trình và các văn bản hướng dẫn triển khai các hoạt động kế toán/thuế theo phân giao.
 • Hướng dẫn, kiểm soát việc thực hiện hạch toán kế toán, thuế, chế độ kế toán.
 • Hướng dẫn và kiểm soát công tác kiểm tra, giám sát số liệu kế toán hệ thống hàng ngày và quyết toán tài chính định kỳ.
 • Kiểm tra, giám sát số liệu kế toán hệ thống hàng ngày và quyết toán tài chính định kỳ
 • Đầu mối tổng hợp báo cáo, cung cấp tài liệu thanh tra/kiểm tra, kiểm toán độc lập liên quan công tác tài chính kế toán theo phân giao.
 • Hướng dẫn, kiểm soát báo cáo tài chính, báo cáo tuân thủ, cung cấp thông tin công bố theo quy định.
 • Đào tạo và tuyển dụng đội ngũ.
 • Tuân thủ các quy định nội bộ của Mcredit và nhận dạng, kiểm soát, giảm thiểu rủi ro khi thực hiện nghiệp vụ và trong các hoạt động của đơn vị.
 • Thực thi chuyển đổi số và các công việc theo phân giao tại các sáng kiến/dự án/nhóm Agile.
   

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên/Ưu tiên trên Đại học
 • Kế toán, Tài chính, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý, Phân tích dữ liệu và các ngành liên quan
 • Ưu tiên có Chứng chỉ Kiểm toán viên/Kế toán viên công chứng VIệt Nam do Bộ Tài chính cấp (CPA)
 • Tối thiểu 06 năm kinh nghiệm chuyên môn chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/Tư vấn thuế
 • Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý
 • TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương
   

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên kế hoạch và giám sát tài chính, Chuyên viên cao cấp kế hoạch và phân tích tài chính
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: MODELING, RISK MODELING, CREDIT, RETAIL BANKING, FINANCE, PYTHON, MACHINE LEARNING, MODELLING, MÔ HÌNH, RISK MANAGEMENT, data scientist
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/03/2023
 • Location: Ha Noi, Northern region
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia Phát triển ứng dụng số, CV/ CVCC Phát triển ứng dụng số
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Phân khúc khách hàng team triển khai hệ thống, Chuyên viên Phân khúc khách hàng team triển khai hệ thống, Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ Phòng Phân khúc khách hàng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/ CVCC Phân tích dữ liệu, Business Intelligent, Business Intelligence Analyst, Business Intelligence Analyst - BI, Business Intelligence Analyst
 • Number of positions: 2
 • Posted: 08/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 04/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Tuân thủ, Compliance officer, Corporate Compliance Executive, Corporate Compliance Specialist, Corporate Compliance Officer, Corporate Compliance Staff, Assistant Corporate Compliance Manager, Assistant Compliance Manager
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.