Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus

Job Description

I. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC: Hỗ trợ Trưởng phòng trong công tác chuyên môn về kiểm soát tuân thủ nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thành kế hoạch được giao.

II. NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

1. Nghiên cứu, tìm ra các biện pháp mới để chủ động phát hiện, ngăn ngừa ngăn vi phạm tuân thủ.

2. Chủ động thực hiện các cảnh báo sớm về tình hình và xu hướng vi phạm tuân thủ tại các đơn vị trên toàn hệ thống.

3. Thực hiện đánh giá chất lượng định kỳ hoặc theo các chương trình cụ thể chất lượng thực hiện công việc của các cá nhân, đơn vị nằm trọng phạm vi kiểm soát tuân thủ đảm bảo tính chính xác, an toàn, hiệu quả trong hoạt động của công ty.

4. Tổ chức, phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm soát tuân thủ.

5. Học hỏi và chuyển giao các kiến thức mới cho các thành viên của phòng.

6. Tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng và cải thiện quy trình, chính sách về quản lý tuân thủ.

7. Các công việc khác theo phân công và chỉ đạo của Trưởng phòng tuân thủ.

Job Requirement

I. KINH NGHIỆM VÀ NĂNG LỰC

A. Kiến thức, Kinh nghiệm

1. Bằng cấp/ Education Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hệ chính quy trở lên

2. Kinh nghiệm: Trên 3 năm kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến các lĩnh vực thanh tra/ kiểm tra/ kiểm toán/ kiểm soát nội bộ/ Quản trị rủi ro./

3. Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Có khả năng đọc hiểu và giao tiếp bằng Tiếng Anh khá.

4. Kiến thức chung

4.1 Am hiểu tổ chức: Có khả năng xây dựng các kế hoạch ngắn và trung hạn theo định hướng chiến lược chung của Công ty đồng thời hướng dẫn, truyền thông cho những người xung quanh về các giá trị cốt lõi, tầm nhìn, định hướng của Công ty.

4.2 Am hiểu sản phẩm của đơn vị/ Product understanding "Hiểu sâu sắc các sản phẩm, dịch vụ của đơn vị. Có khả năng sang tạo, cải tiến và/hoặc đề xuất ý kiến cải tiến.

4.3 Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị: Có khả năng tư vấn cho người khác, giải thích lý do phải thực hiện các bước trong quy trình. Góp ý cho các đơn vị khác trong quá trình xây dựng, cải tiến quy định/ quy trình.

B. Năng lực, kỹ năng chuyên môn:

1. Kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn kiểm soát/kiểm toán

2. Kỹ năng văn phòng và phân tích dữ liệu

3. Kỹ năng dự án và làm việc theo nhóm

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 24/06/2022
 • Location: Ha Noi, North Central Coast
 • Required skills: Data Ân, Data Analyst, Cộng tác viên xử lý dữ liệu, Nhân viên xử lý dữ liệu, Data Mining, Data validation, Data analysis specialist, Data Processing, Data Processing Executive, Data Processing Specialist, Data Processing Officer, Data Processing Staff, Data master, Database Developer, Database Administrator, Database, DBA, quản trị Cơ Sở Dữ Liệu, Oracle Admin, OCA
 • Number of positions: 8
 • Posted: 23/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: #treasury , #nguồn vốn, #sales
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/06/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 4
 • Posted: 03/06/2022
 • Location: Ha Noi, North Central Coast
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/06/2022
 • Location: Ha Noi, Dong Nai, Binh Thuan, Lam Dong, Ba Ria - Vung Tau, North Central Coast, Central Highlands
 • Required skills:
 • Number of positions: 5
 • Posted: 01/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: MODELING, RISK MODELING, CREDIT, RETAIL BANKING, FINANCE, PYTHON, MACHINE LEARNING, MODELLING, MÔ HÌNH, RISK MANAGEMENT, data scientist
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CVCC Rủi ro thị trường, market risk, rủi ro thanh khoản, CV/CVCC Rủi ro thị trường
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 12/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 4
 • Posted: 05/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/05/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.