Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Đầu mối phối hợp với các phòng ban liên quan xây dựng các chương trình/chính sách thúc đầy kinh doanh kênh xe máy

Trình đề xuất Target tháng/ quý/ năm theo chỉ đạo

- Phối hợp với các giám sát ngành hàng /Vùng, cập nhật liên tục kết quả kinh doanh, đánh giá & thúc đẩy năng lực kinh doanh

- Phối hợp vùng đàm phán chính sách mở rộng đối tác, Xây dựng chiến lược đẩy mạnh Dealer nhằm mở rộng nhóm đối tác chiến lược kênh xe máy

-  Phối hợp các phòng ban nội bộ đề xuất & xây dựng các chương trình, chiến dịch, chính sách hợp tác Hãng.

- Xây dựng chính sách quản trị nhóm đối tác chiến lược

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan đến: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán Kiểm toán,...
 • Ứng viên có kinh nghiệm công tác tại vị trí tương đương hoặc từ 5 năm kinh nghiệm liên quan đến Phát triển Kinh doanh trực tiếp kênh xe máy, quan hệ đối tác, trưởng đại diện ngành hàng xe máy,... trong lĩnh vực tài chính/ ngân hàng/ bảo hiểm quy mô toàn quốc
 • Suy nghĩ mới vượt ngoài khuôn khổ để hướng tới những giải pháp cải tiến nhất
 • Tinh thần lạc quan, cởi mở và thái độ tích cực trong công việc, tương tác
 • Thích ứng với công nghệ số, linh hoạt và nhạy bén

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: portfolio management, customer portfolio, CV/CVCC Quản lý Danh mục Khách hàng
 • Number of positions: 2
 • Posted: 04/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [HR] Chuyên viên đối tác nhân sự - HRBP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Chính sách sản phẩm - CVP, [CVP] Chuyên gia Chính sách sản phẩm
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [BDD] - Cộng tác viên/ Nhân viên tư vấn trả góp - Hà Nội
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia cao cấp Kiểm định mô hình
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Quản lý rủi ro mô hình
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Chính Quản Trị Danh Mục Tín Dụng, Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Danh Mục Rủi Ro Tín Dụng, portfolio management, portfolio, Chuyên Viên Quản Trị Danh Mục Rủi Ro Tín Dụng, Chuyên Viên Quản Trị Danh Mục Rủi Ro Tín Dụng, CV/CVCC Quản Trị Danh Mục Rủi Ro Tín Dụng, CV/CVCC Quản Trị Danh Mục Rủi Ro Tín Dụng, CV/CVCC Quản Trị Danh Mục, CVCC/Chuyên gia Quản Trị Danh Mục
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Giám đốc kinh doanh vùng Hồ Chí Minh, Giám đốc kinh doanh vùng Hồ Chí Minh BDD, Giám đốc kinh doanh vùng Hồ Chí Minh BDD
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia phân tích nghiệp vụ BA IT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên cao cấp phân tích nghiệp vụ BA IT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên QA, QA/QC, Quality Controler, Chuyên viên quản lý chất lượng
 • Number of positions: 3
 • Posted: 06/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.