Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Tìm kiếm, phối hợp đối tác để triển khai các chương trình co-branding, marketing thúc đẩy doanh số tại điểm bán - Xây dựng ngân sách và kiểm soát triển khai - Thực hiện, đo lường hiệu quả thực hiện các chương trình tiếp thị sản phẩm
 • Xây dựng kế hoạch ngân sách và kiểm soát, theo dõi việc sử dụng ngân sách trade marketing đã được phê duyệt
 • Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các kế hoạch tiếp thị đã được phê duyệt đảm bảo tính hiệu quả về chi phí và hiệu ứng tiếp thị.

Job Requirement

 • 5-7 năm kinh nghiệm tại vị trí Trade Marketing hoặc phụ trách MKT tại các agency
 • Tiếng Anh tốt
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Senior Brand Marketing, Brand Marketing , Digital Brand, marketing, Brand manager
 • Number of positions: 2
 • Posted: 16/06/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Tư vấn, Telesales, Bán hàng qua điện thoại
 • Number of positions: 20
 • Posted: 27/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Hà Nội- Nhân viên/ CTV Dịch vụ khách hàng, Hà Nội-CTV Dịch vụ khách hàng, Hà Nội-CTV/Nhân viên Tổng Đài CSKH, Hà Nội- Nhân viên/CTV Tổng Đài CSKH, CTV tổng đài chăm sóc khách hàng, CTV - dịch vụ khách hàng
 • Number of positions: 10
 • Posted: 23/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Hà Nội - Trưởng bộ phận Dịch vụ khách hàng, Hà Nội - Kiểm soát viên Tổng đài CSKH, Kiểm soát viên Tổng đài CSKH, Kiểm soát viên chất lượng dịch vụ Tổng đài /, Kiểm soát viên dịch vụ khách hàng Tổng đài /, Kiểm soát viên dịch vụ khách hàng Tổng đài /
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/05/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Trưởng phòng Hỗ trợ Kinh doanh, Hỗ trợ Kinh doanh Telesale , Trưởng phòng hỗ trợ kinh doanh Telesale, Trưởng phòng, Trưởng phòng kinh doanh, Telesale, Hỗ trợ kinh doanh, Trưởng phòng Hỗ trợ Kinh doanh, Trưởng phòng Hỗ trợ Kinh doanh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/05/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.