Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Mô tả công việc

• Đánh giá an toàn bảo mật hệ thống CNTT (Hạ tầng mạng, máy chủ, DB, ứng dụng web/app/mobile)

• Quản lý điểm yếu bảo mật hệ thống CNTT.

• Đo lường và báo cáo về hiệu quả hoạt động an toàn và bảo mật thông tin

• Lên kế hoạch/kịch bản và tiến hành rà quét điểm yếu, kiểm thử tấn công an ninh thông tin cho các hệ thống định kỳ theo kế hoạch hoặc theo yêu cầu của Giám đốc Khối CNTT, Trưởng phòng An ninh bảo mật.

• Thực hiện đánh giá bảo mật trước khi golive cho các ứng dụng, hệ thống: Đánh giá an toàn mã nguồn, kiểm thử bảo mật cho ứng dụng, dò quét điểm yếu bảo mật cho các máy chủ, hệ thống mạng.

• Quản lý và kiểm soát xử lý tất cả các điểm yếu bảo mật được phát hiện từ các dịch vụ CNTT.

• Tư vấn, đánh giá đưa ra các yêu cầu an ninh thông tin cho các hệ thống ứng dụng bao gồm security architecture review, threat modeling, source code reivew, static/dynamic testing.

• Cập nhật, phân tích các điểm yếu/lỗ hổng an ninh thông tin mới, đánh giá ảnh hưởng đối với hệ thống tổ chức; đưa ra biện pháp bảo vệ và theo dõi việc thực hiện apply các bản vá cho tất các thành phần trong hệ thống: OS, Application, Database.

• Tham gia phân tích, xây dựng các phương án khắc phục các sự cố an ninh thông tin và là thành viên tham gia xử lý khi sự cố xảy ra.

• Tham gia triển khai các chương trình/ dự án bảo mật CNTT của Công ty

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo

Job Requirement

Yêu cầu ứng viên

• Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng các chuyên ngành IT, Khoa học máy tính, hoặc An toàn thông tin,...

• Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm đánh giá kiểm thử website, ứng dụng, API, ứng dụng điện thoại theo tiêu chuẩn OWSAP và có khả năng phát hiện, khai thác các lỗ hổng bảo mật.

• Có khả năng lập trình tốt tối thiểu 01 trong các ngôn ngữ sau: Python, Shell, PHP, .Net, Java.., có kiến thức về mật mã.

• Sử dụng thành thạo một số công cụ an ninh thông tin như NeXpose, Nessus, Acunetix, Appscan, Burp suite, bộ công cụ Kalilinux…

• Có kiên thức tốt về các giải pháp an ninh thông tin như IAM, Firewall, IDS/IPS, Filtering, DLP, SIEM, WAF, FIM, PIM, vulnerability management, Patch managent, endpoint protection, PKI..

• Có kiên thức tốt về: Network, OS, web/application, database

• Thông thạo kỹ thuật tìm kiếm điểm yếu/lỗ hổng an ninh thông tin, phân tích và khai thác điểm yếu, kỹ thuật hacking, các biện pháp phòng/chống, khắc phục lỗi.

• Hiểu biết về lỗ hổng ứng dụng OWASP TOP 10, có kinh nghiệm khai thác lỗ hổng bảo mật hệ thống/mạng/ứng dụng.

• Có kiến thức cơ sở về ATTT. Am hiểu về các tiêu chuẩn quản lý ATTT như COBIT, PCI DSS, ITIL, ISO27001 

• Ưu tiên có các chứng chỉ như CEH, ECSA, ECSP, OSCP,…

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/CVCC, CV/CVCC Quản Trị Rủi Ro Hệ Thống, rủi ro IT, IT risk, Rủi ro công nghệ thông tin, CVCC Quản Trị Rủi Ro Hệ Thống, IT security, IT audit, IT governance, IT Quality management, Rủi ro hoạt động, operational risk
 • Number of positions: 1
 • Posted: 12/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.