Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Thúc đẩy giữ chân khách hàng cũ giúp đạt mục tiêu công ty và chương trình loyalty qua dự án Xsell
 • Chịu trách nhiệm, xây dựng từ đầu đến cuối thực hiện các chiến dịch chiến lược bao gồm hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, nhu cầu, chiến lược tiếp cận thị trường và kế hoạch ngân sách
 • Quản lý báo cáo và phân tích trên các chiến dịch tiếp thị, sử dụng dữ liệu để thúc đẩy các chiến dịch tốt hơn thông qua phương pháp A/B testing
 • Làm việc với các team nội bộ nhằm đảm bảo thực hiện đúng chiến lược của công ty và sử dụng ngân sách hợp lý
 • Phối hợp với DWH và xây dựng các báo cáo và tracking E - E của hoạt động digital marketing
 • Xây dựng hệ thống CRM - tính năng để growth hack user + DSGN
 • Đảm bảo vận hành các campaign theo kế hoạch
 • Phối hợp với các rủi ro, tuân thủ, CVP thực hiện các mô hình kinh doanh
 • Phối hợp với CVP xây dựng chiến lược tiếp cận khách hành
 • Tìm hiểu nguồn gốc nguyên nhân để giải quyết và phát triển các giải pháp đế cải thiện tình trạng hiện tại
 • Có thể sử dụng SQL để phân tích dữ liệu

Job Requirement

 • Hơn 2 năm kinh nghiệm tiếp thị / quản lý sản phẩm, xử lý các chương trình tiếp thị, khuyến mại hoặc khách hàng thân thiết cho khách hàng đang gặp phải
 • Quen thuộc với marketing mix - bạn có kiến thức tốt về cách thức và thời điểm tận dụng các kênh tiếp thị khác nhau từ truyền thông để push DSGN và retention
 • Hiểu rõ về cách lập kế hoạch triển khai tiếp thị từ đầu đến cuối cho các chiến dịch (ví dụ: giữ chân khách hàng, bán sản phẩm mới,…
 • Có thể đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu cho một kế hoạch tiếp thị. Theo dõi và sử dụng dữ liệu trong việc hình thành các ý tưởng sáng tạo được vận hành để đạt được kết quả, hiệu ứng chiến dịch
 • Theo dõi (monitor) nhóm / dự án - quản lý hiệu quả con người và nguồn lực. Khả năng phân rõ ràng các ưu tiên và mục tiêu.
 • Tư duy giải quyết vấn đề - lường trước thách thức và chủ động đề xuất giải pháp
 • Có óc kinh doanh, có khả năng chịu đựng cao đối với sự mơ hồ và phức tạp, đồng thời hiệu quả với nguồn lực hạn chế
 • Làm việc nhóm, liêm chính, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, làm nhiều việc, nghĩ là làm được, tự học hỏi

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [CVP] Thực tập sinh Marketing
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Phát triển kinh doanh số, Chuyên gia Phát triển kinh doanh số, Chuyên gia Phát triển đối tác chiến lược, Chuyên gia Phát triển đối tác chiến lược
 • Number of positions: 1
 • Posted: 14/05/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Tien Giang
 • Required skills: Nhân viên Thu hồi nợ địa bàn
 • Number of positions: 7
 • Posted: 04/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.