Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1.  Phân tích và báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị. Đưa ra các tư vấn và giải pháp từ các báo cáo phân tích
 2. Tư vấn và đưa ra giải pháp phù hợp cho lãnh đạo cho các hoạt động của đơn vị từ các báo cáo phân tích
 3. Quản trị các dữ liệu hiện có của công ty từ các hệ thống
 4. Tiếp nhận yêu cầu từ các bộ phận nghiệp vụ và các phòng ban để xây dựng hệ thống dữ liệu.
 5. Theo dõi tiến độ dự án phần mềm, phối hợp và nắm bắt luồng xử lý dữ liệu của hệ thống
 6. Luôn phát triển, tối ưu hóa hệ thống báo cáo BI & Dashboard- Cải tiến và nâng cấp các báo cáo khi có yêu cầu

 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Tài chính - Doanh nghiệp, Kinh tế, Quản trị kinh doanh và các ngành liên quan.
 • Kinh nghiệm từ 2-3 năm trong lĩnh vực Phân tích dữ liệu (DA)/Phân tích nghiệp vụ (BA)
 • Có kiến thức về thống kê, phân tích.
 • Sử dụng tốt một trong các phần mềm thống kê/ xây dựng mô hình/ quản lý dữ liệu:,SQL, Oracle, R, Python,vv
 • Sử dụng thành thạo marcro excel.
 • Là lợi thế khi có kiến thức về về Power BI hoặc các công cụ thống kê khác.
 • Lợi thế khi có kiến thức về ERP, CRM

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: #treasury , #nguồn vốn, #sales
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/06/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 4
 • Posted: 03/06/2022
 • Location: Ha Noi, North Central Coast
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Việc làm Công nghệ thông tin hấp dẫn tại Mcredit, IT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Lập trình viên Java .Net, Java, .Net, Developer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CVCC Rủi ro thị trường, market risk, rủi ro thanh khoản, CV/CVCC Rủi ro thị trường
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 12/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 4
 • Posted: 05/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/CVCC, CV/CVCC Quan, CV/CVCC Quan, CV/CVCC Quan ly danh muc khach hang, portfolio management, customer portfolio, CV/CVCC Quan ly danh muc khach hang, CV/CVCC Quản lý Danh mục Khách hàng, Chuyên viên cao cấp Quản lý Danh mục Khách hàng Customer portfolio management, client portfolio
 • Number of positions: 2
 • Posted: 28/04/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: MODELING, RISK MODELING, CREDIT, RETAIL BANKING, FINANCE, PYTHON, MACHINE LEARNING, MODELLING, MÔ HÌNH, RISK MANAGEMENT, data scientist
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/04/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN RỦI RO HOẠT ĐỘNG, op risk, rủi ro hoạt động, operational risk, digital lending, Chuyên viên Cao cấp Rủi ro hoạt động, Chuyên viên Cao cấp Rủi ro hoạt động, Chuyên viên Cao cấp Rủi ro hoạt động, Chuyên viên Cao cấp Rủi ro hoạt động, Chuyên viên Cao cấp Rủi ro hoạt động
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/04/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.