Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Phối hợp với các thành viên trong nhóm kỷ luật chéo để đảm bảo rằng tất cả các bên đều đi đúng hướng với các yêu cầu, thời hạn và lịch trình của dự án.
 • Họp với các thành viên trong nhóm dự án để xác định và giải quyết các vấn đề.
 • Trình các sản phẩm dự án được giao và đảm bảo rằng chúng tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng.
 • Chuẩn bị các báo cáo tình trạng bằng cách thu thập, phân tích và tổng hợp các thông tin có liên quan.
 • Thiết lập các kế hoạch truyền thông dự án hiệu quả và đảm bảo việc thực hiện chúng.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho các yêu cầu thay đổi để đảm bảo rằng tất cả các bên đều được thông báo về các tác động theo lịch trình và ngân sách.
 • Phối hợp phát triển các tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu đào tạo và các tài liệu khác khi cần thiết để có thể triển khai thành công và chuyển giao quy trình hoặc hệ thống cho khách hàng.
 • Xác định và phát triển các cơ hội mới với khách hàng.
 • Đạt được sự chấp nhận của khách hàng đối với các sản phẩm của dự án.
 • Quản lý sự hài lòng của khách hàng trong giai đoạn chuyển tiếp của dự án.
 • Tiến hành đánh giá sau dự án và xác định các yếu tố thành công và không thành công của dự án.

Job Requirement

 • Bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ trong một lĩnh vực liên quan.
 • Chứng chỉ Chuyên gia Quản lý Dự án (PMP) là một điểm cộng.
 • Kinh nghiệm đã được chứng minh trong quản lý dự án.
 • Khả năng lãnh đạo các nhóm dự án ở nhiều quy mô khác nhau và xem họ hoàn thành.
 • Hiểu biết sâu sắc về các phương pháp quản lý dự án chính thức.
 • Có kinh nghiệm làm quản lý dự án xây dựng, quản lý dự án CNTT
 • Có khả năng hoàn thành các dự án một cách kịp thời.
 • Hiểu biết về triển khai ERP.
 • Có kinh nghiệm giám sát một dự án xây dựng.
 • Kinh nghiệm quản lý ngân sách.Có kinh nghiệm làm việc với các nhóm Kiến trúc để đánh giá và định cỡ câu chuyện / sử thi

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, North Central Coast
 • Required skills: Data Ân, Data Analyst, Cộng tác viên xử lý dữ liệu, Nhân viên xử lý dữ liệu, Data Mining, Data validation, Data analysis specialist, Data Processing, Data Processing Executive, Data Processing Specialist, Data Processing Officer, Data Processing Staff, Data master, Database Developer, Database Administrator, Database, DBA, quản trị Cơ Sở Dữ Liệu, Oracle Admin, OCA
 • Number of positions: 8
 • Posted: 23/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Việc làm Công nghệ thông tin hấp dẫn tại Mcredit, IT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Lập trình viên Java .Net, Java, .Net, Developer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/CVCC, CV/CVCC Quản Trị Rủi Ro Hệ Thống, rủi ro IT, IT risk, Rủi ro công nghệ thông tin, CVCC Quản Trị Rủi Ro Hệ Thống, IT security, IT audit, IT governance, IT Quality management, Rủi ro hoạt động, operational risk
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/04/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Quản trị dữ liệu, Quản trị dữ liệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 24/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia cao cấp Quản trị danh mục, Chuyên gia cao cấp Quản trị danh mục
 • Number of positions: 1
 • Posted: 24/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/CVCC, CV/CVCC Quản Trị Rủi Ro Hệ Thống, CVCC/ Chuyên gia Quản Trị Rủi Ro Hệ Thống, Chuyên gia Mô hình và Rủi ro hệ thống
 • Number of positions: 2
 • Posted: 24/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 24/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.