Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Điều tra Gian lận

Work Location Ha Noi (Dong Da District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Insurance, Law / Legal Services, Banking
Deadline to Apply 17/12/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

- Thực hiện các nghiệp vụ xác minh, điều tra để xử lý kịp thời các vụ việc gian lận xảy ra tại MC.

- Tổ chức các buổi thăm viếng các điểm giới thiệu dịch vụ để đánh giá chất lượng dịch vụ của nhân sự MC, thông qua đó kiểm soát các hành vi gian lận nội bộ (nếu có) trong quá trình thụ lý hồ sơ khoản vay của khách hàng.

- Theo dõi các hành vi nghi ngờ gian lận của nhân viên điểm giới thiệu dịch vụ như việc cấu kết với các đường dây gian lận bên ngoài hoặc rò rỉ thông tin bảo mật của MC với đối thủ.

- Xây dựng tốt các mối quan hệ với các cơ quan chính quyền ở những địa phương mà mình quản lý để hỗ trợ trong công tác điều tra an ninh được thuận lợi.

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Bộ phận.

- Thực hiện các công việc được giao khác do Trưởng bộ phận Điều tra gian lận yêu cầu

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Công an, quân đội, Ngân hàng, Luật, Kinh tế
 • Có ít nhất 1 năm trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, bảo hiểm
 • Có khả năng khai thác thông tin, nhận định tình huống và phán đoán gian lận
 • Có khả năng tư duy logic và làm việc độc lập

People also viewed

Join Mcredit!

Stay Connected. Why?

Survey

Which channel do you know about Mcredit Network:

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Social Network
 • Other

Mcredit Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.