Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO (CALL CENTER)

DVKH

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Customer Service, Banking
Deadline to Apply 15/08/2020

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Giám sát và phát triển đội ngũ phân tích, dự báo và lập kế hoạch nguồn lực bao gồm sắp xếp ca làm việc cho nhân viên.
 • Rà soát, phân tích và đo lường hiệu suất công việc theo tương quan giữa nguồn lực và khối lượng công việc.
 • Xây dựng, chuẩn hóa công thức và phương pháp tính các chỉ số liên quan đến hệ thống Contact center
 • Tổng hợp và phân tích các thông tin về yêu cầu của KH để đưa ra các phương án, giải pháp giải quyết rút ngắn SLAs
 • Phát triển, xây dựng và tự động hóa các báo cáo quản trị (Dashboard & Database) phù hợp với nhu cầu P.DVKH
 • Xây dựng và lập các báo cáo theo yêu cầu của quản lý.
 • Chủ động tìm hiểu/cập nhật công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng
 • Trao đổi chị tiết trong quá trình phỏng vấn

Job Requirement

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến Kinh tế, Tài chính ngân hàng,....

2. Trình độ

- Có kinh nghiệm Phân tích số liệu, dự báo xu hướng KH

- Có kinh nghiệm Quản lý và điều phối nhân sự.

- Có khả năng sử dụng công nghệ vào công việc (SQL – cơ bản, Excel,PowerPoint…)

People also viewed

Join Mcredit!

Stay Connected. Why?

Survey

Which channel do you know about Mcredit Network:

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Social Network
 • Other

Mcredit Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.