Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Thực hiện các hoạt động giám sát tuân thủ thu hồi nợ qua điện thoại: kiểm tra/ đánh giá ghi âm cuộc gọi; kiểm tra và hỗ trợ phản hồi khiếu nại của khách hàng/ các bên liên quan về dịch vụ thu hồi nợ…
 2. Thực hiện các hoạt động giám sát tuân thủ thu hồi nợ tại địa bàn: kiểm tra báo cáo viếng thăm của nhân viên tác nghiệp tại địa bàn; đối soát việc thực hiện quy định về biên nhận thu tiền… 
 3. Hỗ trợ các hoạt động giám sát tuân thủ thu hồi nợ của các đơn vị thuê ngoài
 4. Đề xuất bổ sung, thay đổi quy trình liên quan đến hoạt động giám sát tuân thủ thu hồi nợ, quy trình thu hồi nợ và các quy trình khác tại đơn vị.
 5. Báo cáo tình hình tuân thủ các quy định thu hồi nợ đến người có thẩm quyền theo định kỳ 
 6. Hỗ trợ cho ý kiến xây dựng nội dung tài liệu đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho các đơn vị thu hồi nợ
 7. Hỗ trợ tổ chức, đứng lớp chương trình huấn luyện và đào tạo nghiệp vụ nội bộ cho các đơn vị thu hồi nợ

Job Requirement

 1. Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng, Quản trị doanh nghiệp và các ngành liên quan...
 2. Ưu tiên kinh nghiệm chuyên môn QC Thu hồi nợ
 3. Phân tích thu hồi nợ/Quản trị rủi ro/Dữ liệu tại các tổ chức tín dụng.
   

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Gia Quản Trị Rủi Ro Gian Lận, Anti-Fraud, IT Risk, Data Analyst
 • Number of positions: 3
 • Posted: 07/12/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Vận hành thẻ, Chuyên viên Vận hành thẻ, Card, Operation, CV/ CVCC Vận hành thẻ
 • Number of positions: 3
 • Posted: 06/12/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 02/12/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Pháp chế, Legal , Legal Officer, Chuyên viên Pháp chế, Compliance officer, Legal Specialist, Legal Specialist Financial Fraud Investigator, Chuyên viên pháp lý, Legal officer, Cán bộ pháp chế, Nhân viên pháp lý, Regulatory Affairs executive, Legal affairs Administrator, Chuyên viên tuân thủ, nhân viên pháp chế, Chuyên Viên Tư vấn Pháp Lý
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên cao cấp Hệ thống thông tin quản lý MIS, Chuyên viên cao cấp Hệ thống thông tin quản lý MIS
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Kinh doanh Thẻ, Card Business Development, Card, Sales, Kinh doanh thẻ, Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Thẻ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Giám Đốc quản lý chuyển đổi, Giám Đốc quản lý chuyển đổi, Xây dựng chiến lược
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/CVCC Phân tích dữ liệu, CV/CVCC Phân tích dữ liệu - Trung tâm phân tích kinh doanh, data analyst, machine learning
 • Number of positions: 3
 • Posted: 03/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 03/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trưởng phòng Chính sách rủi ro, Trưởng phòng Chính sách rủi ro
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.