Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

 • Hỗ trợ vận hành các yêu cầu về CNTT như: Hỗ trợ ứng dụng level 1, Hỗ trợ cài đặt, cấu hình cho người dùng phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, điện thoại và các thiết bị ngoại vi.
 • Hỗ trợ thiết lập cơ sở hạ tầng mạng/thoại cho người dùng. Hỗ trợ thiết lập phòng họp (máy chiếu, video conference, tele- conference, internet ...).
 • Tham gia xây dựng các quy trình, tài liệu, phương pháp hỗ trợ người dùng.
 • Phối hợp triển khai các chương trình/ dự án CNTT (LAN/ Internet/…) theo kế hoạch phát triển mạng lưới của Công ty.
 • Báo cáo, thống kê tổng hợp các loại sự cố và đề xuất khắc phục nhằm đảm bảo các thiết bị tin học hoạt động tốt, ổn định.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Job Requirement

 •  Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học/ hệ quốc tế tương đương Cao đẳng/ Đại học việt nam chuyên ngành Điện tử viễn thông hoặc Công nghệ thông tin.
 •  Ưu tiên có chứng chỉ chuyên môn như: MCSA/ LPI 1/ Các chứng chỉ Database,…
 •  Từ 1 - 2 năm kinh nghiệm/ From 1 - 2 years of experience
 •  Có kinh nghiệm hỗ trợ người dùng, phối hợp, làm việc theo nhóm….

 

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Giải pháp kiến trúc CNTT Solution Architect, solutin archiect
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia Phát triển ứng dụng số, CV/ CVCC Phát triển ứng dụng số
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/03/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên gia Digital Marketing, Chuyên gia Digital Marketing
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Phân khúc khách hàng team triển khai hệ thống, Chuyên viên Phân khúc khách hàng team triển khai hệ thống, Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ Phòng Phân khúc khách hàng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/ CVCC Phân tích dữ liệu, Business Intelligent, Business Intelligence Analyst, Business Intelligence Analyst - BI, Business Intelligence Analyst
 • Number of positions: 2
 • Posted: 08/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Quản trị dữ liệu, Quản trị dữ liệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: QA/QC, Quản lý chất lượng, Quality Assurance, Quality Control
 • Number of positions: 2
 • Posted: 01/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuy, Business Analyst, Phân tích kinh doanh, Sales analyst
 • Number of positions: 3
 • Posted: 01/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/01/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.