Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Đầu mối tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ từ Người sử dụng, ghi nhận các vấn đề, sự kiện cần xử lý và chuyển đến các đơn vị/cá nhân liên quan để xử lý.
 • Quản trị, phân quyền, thu hồi tài khoản người dùng trên các hệ thống ứng dụng.
 • Theo dõi, giám sát các hệ thống/ tiến trình/ dịch vụ CNTT. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về hiện trạng hệ thống tới các bên liên quan và cấp quản lý.
 • Trực COB, xuất dữ liệu cuối ngày các hệ thống Core.
 • Xác định, chẩn đoán và xử lý level 1 các sự cố ứng dụng, người dùng các ứng dụng CNTT của Mcredit.
 • Nghiên cứu, triển khai các giải pháp cải tiến về trải nghiệm người dùng và xử lý lỗi trên các hệ thống CNTT nội bộ. 
 • Xây dựng, rà soát các tài liệu hướng dẫn hỗ trợ người dùng và giám sát dịch vụ.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên nghành Công nghệ thông tin, Điện tử, và các chuyên nghành liên quan.
 • Ưu tiên có chứng chỉ chuyên môn như: Chứng chỉ quản lý dịch vụ CNTT -  ITIL Foundation
 • Từ 1 - 2 năm kinh nghiệm
 • Có kinh nghiệm hỗ trợ người dùng, phối hợp, làm việc theo nhóm….

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: An ninh thông tin, Chuyên viên Công nghệ an ninh, Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Công nghệ an ninh, Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Công nghệ an ninh, Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Công nghệ an ninh, Chuyên viên Công nghệ an ninh, Chuyên viên Công nghệ an ninh, Chuyên viên Công nghệ an ninh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Cao Cấp Tester, Tester, SQL, Kiểm thử, IT Quality control
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia cao cấp Project Manager Scrum/Agile
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.