Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

-Thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ phù hợp với yêu cầu xây dựng văn hoá doanh nghiệp của Mcredit:
- Quản lý và phát triển mỹ thuật các kênh truyền thông nội bộ của Công ty;
- Thiết kế các sản phẩm truyền thông nội bộ;
- Quản lý thư viện media 
- Dựng video các sư kiện truyền thông nội bộ;
- Chụp ảnh các sự kiện của công ty

-Thực hiện cung cấp hình ảnh chung của Công ty/Ban Lãnh đạo trên Website, Fanpage chính thức của Công ty.

-Triển khai và báo cáo việc phối hợp truyền thông các chính sách, hoạt động, sự kiện theo yêu cầu từ Tập đoàn MB và Ngân hàng Shinsei

-Xây dựng các văn bản nội bộ (quy chế, quy trình, hướng dẫn, tiêu chuẩn,…) về truyền thông của Công ty theo phân công.

Job Requirement

 • Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm thiết kế trong lĩnh vực truyền thông thương hiệu
 • Yêu cầu về chuyên môn:  có kinh nghiệm thực tế thi công và sản xuất các ấn phẩm truyền thông; Chụp ảnh và edit video. Có kiến thức thiết kế thông thạo công cụ AI; Photoshop; After efect; adobe Premie; Capcut; thiết kế Power point….. 
 • Có khả năng làm việc ngoài giờ là một ưu thế.

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/03/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên gia Digital Marketing, Chuyên gia Digital Marketing
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.