Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Tìm hiểu nghiệp vụ hệ thống nguồn
- Tìm hiểu cấu trúc dữ liệu và ý nghĩa nghiệp vụ các cấu trúc dữ liệu Table/Field cũng như logic nghiệp
- Xây dựng tài liệu đặc tả dữ liệu/báo cáo.
- Thu thập và xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu người dùng
- Thiết kế tài liệu Matrix Mapping (highlevel design)
- Đầu mối về nghiệp vụ giữa các bên- stakeholders

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, ưu tiên các chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Tin học kinh tế, Tài chính – ngân hàng.
- Có khái niệm về data warehousing concepts/ Data lake (ETL, Staging/Target Area, OLAP, Dimensional Modelling, Data Marts ...)
- Đã tham gia các khóa học Data online/offline một lợi thế (Ex: DataCamp, Udemy...)
- Có kinh nghiệm BA làm việc trong các dự án về data warehouse/ Report/ Data Lake, Bigdata. Hoặc triển khai cá dự án lõi của cty Tài chính/ Ngân hàng LOS, Corebanking, Debt Collection …
- Có kỹ năng và kinh nghiệm test là một lợi thế.
- Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ nghề DA ở các level tương đương

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/CVCC, CV/CVCC Quản Trị Rủi Ro Hệ Thống, rủi ro IT, IT risk, Rủi ro công nghệ thông tin, CVCC Quản Trị Rủi Ro Hệ Thống, IT security, IT audit, IT governance, IT Quality management, Rủi ro hoạt động, operational risk
 • Number of positions: 1
 • Posted: 12/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 24/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quality Control, Quản lý chất lượng, QA/QC, Nhân viên quản lý chất lượng, Quality Assurance, Quality Control, Quản lý chất lượng, QA/QC, Nhân viên quản lý chất lượng, Quality Assurance
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.