Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Phòng chống Gian lận

Work Location Ha Noi (Dong Da District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Insurance, Law / Legal Services, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 17/12/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

 • Xem xét, đánh giá các hồ sơ, chứng từ có nghi vấn gian lận để đưa ra đề xuất kiến nghị cho các bộ phận liên quan
 • Phân tích dữ liệu, đóng góp ý kiến và đưa ra cảnh báo sớm về tình hình và xu hướng gian lận trong thời gian tới
 • Xử lý báo cáo và thực hiện điều tra sơ bộ về mặt chứng từ đối với các khách hàng có nghi vấn gian lận từ thông tin của bộ phận Thu hồi nợ, trung tâm vận hành, và trung tâm Kinh doanh để có biện pháp xử lý kịp thời.
 • Tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng và cải thiện quy trình, chính sách về phòng chống gian lận
 • Thực hiện các tác nghiệp khác theo yêu cầu của CBQL

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Ngân hàng, luật, kinh tế
 • Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.
 • Có khả năng tư duy logic, tổng hợp và phân tích số liệu tốt
 • Có khả năng khai thác, đánh giá và nhận định tình huống tốt

People also viewed

Join Mcredit!

Stay Connected. Why?

Survey

Which channel do you know about Mcredit Network:

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Social Network
 • Other

Mcredit Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.