Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Cân đối nguồn vốn hàng ngày và định kỳ nhằm đảm bảo đáp ứng đủ nguồn vốn cho yêu cầu thanh toán và hoạt động kinh doanh.
 • Thực hiện các giao dịch nghiệp vụ thị trường mở và thấu chi với Ngân hàng Nhà nước để phục vụ thanh khoản.
 • Vận hành hệ thống quản trị và báo cáo thanh khoản.
 • Phát triển hệ thống Định giá điều chuyển vốn nội bộ.
 • Vận hành hệ thống Định giá điều chuyển vốn nội bộ.
 • Tổng hợp tài liệu và thực hiện báo cáo Ủy ban ALCO.
 • Quản lý chi phí huy động vốn theo kế hoạch và thực hiện các báo cáo liên quan
 • Soạn thảo hợp đồng giao dịch nguồn vốn và thực hiện các thủ tục liên quan đến giao dịch theo yêu cầu của đơn vị kinh doanh và khách hàng.
 • Kiểm soát dòng tiền các giao dịch, đối chiếu số liệu giao dịch, số liệu lưu kho, lưu kí với các đơn vị liên quan.

Job Requirement

1. Bằng cấp/ Education: Tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng)

2. Kinh nghiệm/ Experiences: 2-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
Ưu tiên làm việc tại tổ chức tín dụng: phòng nguồn vốn, phòng ALM, quản lý rủi ro thị trường.     

3. Ngoại ngữ (Tiếng Anh)/ Foreign language (English): Tiếng Anh và tin học văn phòng: Thành thạo

4. Kiến thức chung/ General knowledge: Nghiệp vụ ALM

5. Am hiểu tổ chức/ Organizational understanding: Hiểu được hệ thống tổ chức của công ty. Tầm nhìn ,giá trị cốt lõi và mục tiêu hướng tới của công ty 

6.  Am hiểu sản phẩm của đơn vị/ Product understanding: Hiểu rõ về sản phẩm và dịch vụ mà công ty đang cung cấp cho khách hàng

7. Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị/Understanding about unit's rule/ procedures: Có kinh nghiệm quản lý tài sản nợ có, phân tích rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất ngân hàng.

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên cao cấp quản lý chất lượng, Chuyên viên cao cấp Quản lý chất lượng, CV/CVCC Quản lý chất lượng, Chuyên viên cao cấp Quản lý chất lượng
 • Number of positions: 2
 • Posted: 05/10/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 3
 • Posted: 30/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trade Marketing Specialist, Trade Marketing Executive, Trade marketing Staff, Trade Marketing Officer, Trade Marketing Coordinator, Nhân viên tiếp thị thương mại, Chuyên viên tiếp thị thương mại
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên định chế tài chính Chuyên viên FI, CV/ CVCC định chế tài chính FI, CV/ CVCC định chế tài chính FI
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CỘNG TÁC VIÊN NHÂN SỰ THÁNG, CỘNG TÁC VIÊN NHÂN SỰ, Cộng tác viên hành chính lễ tân, Nhân viên lễ tân kiêm thâu ngân, Lễ tân kiêm văn thư, Nhân viên lễ tân, Nhân viên tiếp tân, Lễ tân, Reception, Lễ tân nhà hàng, Lễ tân khách sạn, Lễ tân quầy sảnh, Receptionist, Nhân viên thư ký lễ tân, kiêm trợ lý văn phòng, thư ký, tổng đài, chăm sóc khách hàng, tòa nhà, Building receptionist, Temporary Receptionist
 • Number of positions: 3
 • Posted: 27/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Kiểm soát Tuân thủ, Chuyên gia Kiểm soát Tuân thủ, Chuyên gia Tuân thủ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trưởng Phòng Pháp Chế, pháp chế , legal, banking, finance, Trưởng Phòng Pháp Chế, Trưởng Phòng Pháp Chế, Trưởng Phòng Pháp Chế, Trưởng Phòng Pháp Chế
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên cao cấp Kế toán tổng hợp, Accounting Director, Phó trưởng phòng kế toán, Management Accounting Specialist beverages, Head of Finance and Accounting, Management Accounting Manager, Nhân viên kế toán quản trị, Kế toán tổng hợp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Kế toán quản trị nội bộ, Kế toán quản trị
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.