Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Cân đối nguồn vốn hàng ngày và định kỳ nhằm đảm bảo đáp ứng đủ nguồn vốn cho yêu cầu thanh toán và hoạt động kinh doanh.
 • Thực hiện các giao dịch nghiệp vụ thị trường mở và thấu chi với Ngân hàng Nhà nước để phục vụ thanh khoản.
 • Vận hành hệ thống quản trị và báo cáo thanh khoản.
 • Phát triển hệ thống Định giá điều chuyển vốn nội bộ.
 • Vận hành hệ thống Định giá điều chuyển vốn nội bộ.
 • Tổng hợp tài liệu và thực hiện báo cáo Ủy ban ALCO.
 • Quản lý chi phí huy động vốn theo kế hoạch và thực hiện các báo cáo liên quan
 • Soạn thảo hợp đồng giao dịch nguồn vốn và thực hiện các thủ tục liên quan đến giao dịch theo yêu cầu của đơn vị kinh doanh và khách hàng.
 • Kiểm soát dòng tiền các giao dịch, đối chiếu số liệu giao dịch, số liệu lưu kho, lưu kí với các đơn vị liên quan.

Job Requirement

1. Bằng cấp/ Education: Tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng)

2. Kinh nghiệm/ Experiences: 2-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
Ưu tiên làm việc tại tổ chức tín dụng: phòng nguồn vốn, phòng ALM, quản lý rủi ro thị trường.     

3. Ngoại ngữ (Tiếng Anh)/ Foreign language (English): Tiếng Anh và tin học văn phòng: Thành thạo

4. Kiến thức chung/ General knowledge: Nghiệp vụ ALM

5. Am hiểu tổ chức/ Organizational understanding: Hiểu được hệ thống tổ chức của công ty. Tầm nhìn ,giá trị cốt lõi và mục tiêu hướng tới của công ty 

6.  Am hiểu sản phẩm của đơn vị/ Product understanding: Hiểu rõ về sản phẩm và dịch vụ mà công ty đang cung cấp cho khách hàng

7. Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị/Understanding about unit's rule/ procedures: Có kinh nghiệm quản lý tài sản nợ có, phân tích rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất ngân hàng.

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia Phát triển ứng dụng số, CV/ CVCC Phát triển ứng dụng số
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: portfolio management, customer portfolio, CV/CVCC Quan ly danh muc khach hang, CV/CVCC Quản lý Danh mục Khách hàng
 • Number of positions: 2
 • Posted: 03/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 02/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CVCC Rủi ro thị trường, market risk, rủi ro thanh khoản, CV/CVCC Rủi ro thị trường
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên thúc đẩy bán, Chuyên viên thúc đẩy bán, Chuyên viên thúc đẩy bán, Chuyên viên thúc đẩy bán, Chuyên viên thúc đẩy bán, CVCC/CV Thúc đẩy bán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Giám đốc Hỗ trợ Kinh doanh, Telesales, Hỗ trợ kinh doanh, Giám đốc Hỗ trợ Kinh doanh Telesales
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trợ lý Ban Tổng Giám Đốc, assistant, trợ lý, Trợ lý Ban Tổng Giám Đốc, Trợ lý Ban Tổng Giám Đốc, Trợ lý Ban Tổng Giám Đốc, Trợ lý, Assistant, Trợ lý, Assistant
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NHÂN SỰ, quan hệ lao động, chuyên viên nhân sự, nhân sự, nhân sự tổng hợp, Hr, human resource, HR management, CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NHÂN SỰ - HRBP, CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ NHÂN SỰ - HRBP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 04/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Gia Quản Lý Sáng Kiến Chiến Lược _PMO, Tài chính ngân hàng, Chuyên gia sáng kiến chiến lược Dữ liệu, Chuyên gia sáng kiến chiến lược Dữ liệu, Chuyên gia sáng kiến chiến lược Dữ liệu, Chuyên gia sáng kiến chiến lược Dữ liệu, Chuyên gia sáng kiến chiến lược Dữ liệu
 • Number of positions: 3
 • Posted: 04/01/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.