Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Chấm điểm, xếp hạng tín nhiệm, rà soát và điều chỉnh định kỳ kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với các đối tác là Tổ chức tín dụng (TCTD), đối tác giao dịch trên thị trường liên ngân hàng; Cung cấp kết quả thẩm định cho các đơn vị có liên quan (sau khi được phê duyệt)

- Phân tích và chuẩn bị hồ sơ đánh giá, thẩm định TCTD;  Thu thập thông tin của các TCTD (thông tin tài chính, thông tin phi tài chính và quan hệ ngân hàng) từ ĐVKD; Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của các TCTD

- Theo dõi, cập nhật thông tin tài chính tiền tệ ngân hàng trong và ngoài nước phục vụ công tác đánh giá, xếp hạng các ngân hàng.

Thẩm định các phương án giao dịch nguồn vốn vượt hạn mức giao dịch được cấp cho đối tác/ chưa được cấp hạn mức giao dịch cho đối tác, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Thực hiện giám sát tuân thủ giao dịch nguồn vốn trên trường liên ngân hàng (kiểm soát tuân thủ về hạn mức giao dịch và thẩm quyền giao dịch theo quy định nội bộ của công ty).

- Thực hiện cung cấp thông tin cho đối tác theo yêu cầu

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp/ lãnh đạo đơn vị

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Chứng khoán, Kinh tế đối ngoại/ Ngoại thương,...

- Hiểu biết về lĩnh vực đảm nhận: Có khả năng phân tích hoạt động kinh doanh của định chế tài chính trong nước và nước ngoài: Tổ chức tín dụng (ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, công ty bao thanh toán), công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, phân tích báo cáo tài chính, hiểu và sử dụng các văn bản pháp luật có liên quan tới ngành ngân hàng – tài chính, hiểu biết về thị trường tài chính, các sản phẩm giao dịch trên thị trường liên ngân hàng.

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác, ưu tiên kinh nghiệm phân tích doanh nghiệp, thẩm định tín dụng tại các tổ chức tài chính; và/hoặc kinh nghiệm giao dịch trên thị trường liên ngân hàng; và/hoặc kinh nghiệm phân tích tài chính tại các tổ chức tài chính. 

- Thành thạo tin học văn phòng

- Kỹ năng mềm: Nghiên cứu, phân tích, quản lý, hoạch định công việc và giải quyết vấn đề

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang
 • Required skills: NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ QUA ĐIỆN THOẠI, Nhân viên thu hồi nợ qua điện thoại
 • Number of positions: 10
 • Posted: 19/02/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên cao cấp Phát triển ứng dụng số mảng UIUX - KDS, CVCC Phát triển ứng dụng số mảng UIUX - KDS, CVCC Phát triển ứng dụng số mảng UIUX - KDS, CVCC Phát triển ứng dụng số mảng UIUX - KDS, CVCC Phát triển ứng dụng số mảng UIUX - KDS, Chuyên viên Phát triển ứng dụng số mảng UIUX - KDS, Chuyên viên Phát triển ứng dụng số mảng UIUX, Chuyên viên Phát triển ứng dụng số UX Designer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/02/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Chính sách rủi ro tín dụng, Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Chính sách rủi ro tín dụng, rủi ro, quản trị rủi ro, chính sách rủi ro, sản phẩm, digital lending, CV/CVCC Chính sách rủi ro tín dụng, CV Chính sách rủi ro tín dụng, Chuyên viên chính sách rủi ro tín dụng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/02/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Phân khúc khách hàng team triển khai hệ thống, Chuyên viên Phân khúc khách hàng team triển khai hệ thống, Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ Phòng Phân khúc khách hàng, CVCC Phân tích nghiệp vụ Phòng Phân khúc khách hàng - CVP, CVCC Phân tích nghiệp vụ Phòng Phân khúc khách hàng - CVP, CV/ CVCC Phân tích nghiệp vụ Phòng Phân khúc khách hàng - CVP, CVCC Phân tích nghiệp vụ Phòng Phân khúc khách hàng - CVP, CVCC Phân tích nghiệp vụ Phòng Phân khúc khách hàng - CVP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Data Engineer
 • Number of positions: 2
 • Posted: 08/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CVCC/CV Kế toán tổng hợp, CVCC Kế toán tổng hợp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/CVCC phát triển và quản lý hệ thống dữ liệu/báo cáo, Chuyên viên cao cấp Quản trị dữ liệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/02/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên kế hoạch và giám sát tài chính, Chuyên viên cao cấp kế hoạch và phân tích tài chính, CV/CVCC kế hoạch và phân tích tài chính
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/02/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CVCC/CV Kế toán tổng hợp , CVCC/CV Kế toán tổng hợp Months Labor Contract, CVCC/CV Kế toán tổng hợp Months Labor Contract, Chuyên viên Kế toán tổng hợp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/02/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Giám đốc, Director, Giám đốc Phát triển kinh doanh Teamlead Telesales
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/01/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.