Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tiếp nhận hồ sơ được phân bổ tự động/ bán tự động và thực hiện trực tiếp các hoạt động thu hồi nợ qua điện thoại theo từng nhóm nợ phụ trách:
  - Danh mục Predue: nhắc nợ sớm nhóm khách hàng theo quy định, danh mục được phân bổ tự động mỗi ngày qua hệ thống call tự động;
  - Danh mục B1- NEW: nhắc nợ phát sinh quá hạn từ 1-30 mỗi ngày, danh mục được phân bổ tự động mỗi ngày qua hệ thống call tự động;
  - Danh mục B1- Bom: nhắc nợ phát sinh quá hạn từ 1-30 quá hạn đầu tháng, danh mục được phân bổ tự động mỗi ngày qua hệ thống call tự động từ 1 - 16 hàng tháng, cố định từ  ngày 17 - 30;
  - Danh mục B2- B3 Bom: thực hiện nhắc nợ phát sinh quá hạn từ 31-90 quá hạn đầu tháng, danh mục được phân bổ cố định từ đầu tháng.
 • Khai thác dữ liệu kinh doanh, danh mục khách hàng theo đối tượng và khu vực cần thực hiện và đề xuất các giải pháp duy trì khách hàng hiện hữu và phát triển nhóm khách hàng tiềm năng đa kênh; Tổng hợp báo cáo tác nghiệp thu hồi nợ trực tiếp của nhân viên và đề xuất giải pháp cải thiện hiệu suất thu hồi nợ theo thực tế tại các địa phương, ngành nghề và sản phẩm. 
 • Kiểm tra danh mục gian lận và phối hợp với đơn vị phòng chống gian lận, thu hồi nợ địa bàn để thu hồi sớm các khoản vay bị gian lận.
 • Kiểm tra danh sách tiền treo mỗi ngày chưa được hạch toán do thông tin  hợp đồng chưa chính xác; Liên hệ khách hàng và phối hợp với Khối Vận hành để hạch toán đúng hợp đồng cho khách hàng.
 • Báo cáo tình hình hoạt động định kỳ (tuần/tháng/quý/năm); đề xuất giải pháp cải tiến quy trình, phù hợp với phòng thu hồi nợ qua điện thoại

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Trung cấp/THPT trở lên
 • Ưu tiên có kinh nghiệm: thu hồi nợ, dịch vụ khách hàng, Telesales, Tổng Đài

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang
 • Required skills: Chuyên viên kinh doanh qua đối tác, Chuyên viên phát triển đối tác
 • Number of positions: 5
 • Posted: 26/09/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang
 • Required skills: NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ QUA ĐIỆN THOẠI, Nhân viên thu hồi nợ qua điện thoại
 • Number of positions: 10
 • Posted: 23/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.