Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Phân tích báo cáo doanh số giải ngân hạn mức/tất toán/hoàn tiền cho khách hàng và đề xuất các giải pháp hạn chế rủi ro, sai sót.
 • Giám sát nghiệp vụ giải ngân hạn mức/tất toán/hoàn tiền cho khách hàng của Tổng đài viên thuộc phạm vi phân công căn cứ trên báo cáo CRM.
 • Lập báo cáo doanh số giải ngân hạn mức/tất toán/hoàn tiền cho khách hàng của Tổng đài viên và chuyển đến các đơn vị liên quan
 • Nghe lại và chấm điểm cuộc gọi xác nhận yêu cầu và thực hiện giải ngân hạn mức/tất toán/hoàn tiền cho khách hàng
 • Nghe trực tiếp cuộc gọi hỗ trợ khách hàng của Tổng đài viên hoặc nghe lại file ghi âm để đánh giá chất lượng chăm sóc khách hàng nhằm
  nâng cao chất lượng dịch vụ.
 • Rà soát kết quả nhập liệu, lưu case của nhân viên trên hệ thống để đánh giá chất lượng.
 • Đề xuất giải pháp xây dựng, phát triển, cải tiến các hệ thống của Phòng Dịch vụ khách hàng
 • Giám sát và báo cáo hoạt động của các hệ thống chăm sóc khách hàng
 • Tham gia xây dựng đầu bài, lập kịch bản và test UAT.
   

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quản trị chất lượng, Marketing, Luật, Hành chính và các ngành liên quan
 • Ưu tiên có kinh nghiệm chuyên môn: Chăm sóc khách hàng/Giải ngân/Kiểm soát chất lượng

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CVCC Rủi ro thị trường, market risk, rủi ro thanh khoản, CV/CVCC Rủi ro thị trường
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/10/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/CVCC, CV/CVCC Quan, CV/CVCC Quan, CV/CVCC Quan ly danh muc khach hang, portfolio management, customer portfolio, CV/CVCC Quan ly danh muc khach hang, CV/CVCC Quản lý Danh mục Khách hàng, CV/CVCC Quản lý Danh mục Khách hàng
 • Number of positions: 2
 • Posted: 06/10/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên cao cấp quản lý chất lượng, Chuyên viên cao cấp Quản lý chất lượng, CV/CVCC Quản lý chất lượng, Chuyên viên cao cấp Quản lý chất lượng
 • Number of positions: 2
 • Posted: 05/10/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 3
 • Posted: 30/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trade Marketing Specialist, Trade Marketing Executive, Trade marketing Staff, Trade Marketing Officer, Trade Marketing Coordinator, Nhân viên tiếp thị thương mại, Chuyên viên tiếp thị thương mại
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CỘNG TÁC VIÊN NHÂN SỰ THÁNG, CỘNG TÁC VIÊN NHÂN SỰ, Cộng tác viên hành chính lễ tân, Nhân viên lễ tân kiêm thâu ngân, Lễ tân kiêm văn thư, Nhân viên lễ tân, Nhân viên tiếp tân, Lễ tân, Reception, Lễ tân nhà hàng, Lễ tân khách sạn, Lễ tân quầy sảnh, Receptionist, Nhân viên thư ký lễ tân, kiêm trợ lý văn phòng, thư ký, tổng đài, chăm sóc khách hàng, tòa nhà, Building receptionist, Temporary Receptionist
 • Number of positions: 3
 • Posted: 27/09/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trưởng Phòng Pháp Chế, pháp chế , legal, banking, finance, Trưởng Phòng Pháp Chế, Trưởng Phòng Pháp Chế, Trưởng Phòng Pháp Chế, Trưởng Phòng Pháp Chế
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên cao cấp Kế toán tổng hợp, Accounting Director, Phó trưởng phòng kế toán, Management Accounting Specialist beverages, Head of Finance and Accounting, Management Accounting Manager, Nhân viên kế toán quản trị, Kế toán tổng hợp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Kế toán quản trị nội bộ, Kế toán quản trị
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/07/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CVCC/ Chuyên gia, Chuyên gia/CVCC lập Kế hoạch
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.