Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Hỗ trợ chuyên gia / trưởng phòng xây dựng dự thảo cho các quy định, hướng dẫn trong hoạt động: quản lý RRTK, RRTT, RRFI; Xây dựng các giới hạn rủi ro thanh khoản, giới hạn rủi ro thị trường, giới hạn an toàn toàn vốn nội bộ.
 • Hỗ trợ chuyên gia/ trưởng phòng trong công tác giám sát RRTK, RRTT, RRFI thông qua việc thực thi các công cụ giám sát giới hạn rủi ro nội bộ, giám sát hoạt động giao dịch trên thị trường liên ngân hàng (giám sát hạn mức giao dịch, giám sát tỷ giá, lãi suất, biến động thị trường tới thanh khoản, hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty...), thực hiện báo cáo cảnh báo rủi ro nội bộ định kỳ.
 • Hỗ trợ chuyên gia/ trưởng phòng trong công tác tính toán số liệu, phân tích, thẩm định sơ bộ khách hàng ĐCTC (Ngân hàng, TCTC phi ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ…) để cấp hạn mức giao dịch trên thị trường liên ngân hàng.
 • Hỗ trợ trưởng chuyên gia/ trưởng phòng trong công tác tư vấn cho các đơn vị chuyên trách xây dựng các quy định và quy trình của các hoạt động kinh doanh nguồn vốn, các sản phẩm kinh doanh nguồn vốn, các phương án kinh doanh nguồn vốn.
 • Hỗ trợ chuyên gia/trưởng phòng trong công tác thu thập và tính toán dữ liệu để báo cáo NHNN, báo cáo ngân hàng mẹ về các giới hạn đảm bảo thanh khoản và an toàn vốn, và các báo cáo khác theo nhiệm vụ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của các cấp lãnh đạo và theo quy định của Mcredit nhằm hoàn thành mục tiêu chung của Phòng/ Khối

Job Requirement

 • Bằng Đại học trở lên về ngành Tài chính- ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, kinh tế quốc tế, toán tài chính, quản trị rủi ro hoặc có chứng chỉ quốc tế về phân tích tài chính, kiểm toán, kế toán quốc tế. 
 • Từ 1 - 3 năm kinh nghiệm về quản trị rủi ro thị trường, thanh khoản, giao dịch trên thị trường liên ngân hàng
 • Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Khá, TOEIC 650 hoặc học tại các trường/chương trình quốc tế

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Pháp chế, Legal , Legal Officer, Chuyên viên Pháp chế, Compliance officer, Legal Specialist, Legal Specialist Financial Fraud Investigator, Legal expert, Chuyên viên pháp lý, Legal officer, Cán bộ pháp chế, Nhân viên pháp lý, Regulatory Affairs executive, Legal affairs Administrator, Chuyên viên tuân thủ, nhân viên pháp chế, Chuyên Viên Tư vấn Pháp Lý
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/07/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 10
 • Posted: 28/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CVCC/ Chuyên gia, Chuyên gia/CVCC lập Kế hoạch
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/06/2022
 • Location: Ha Noi, North Central Coast
 • Required skills: Data Ân, Data Analyst, Cộng tác viên xử lý dữ liệu, Nhân viên xử lý dữ liệu, Data Mining, Data validation, Data analysis specialist, Data Processing, Data Processing Executive, Data Processing Specialist, Data Processing Officer, Data Processing Staff, Data master, Database Developer, Database Administrator, Database, DBA, quản trị Cơ Sở Dữ Liệu, Oracle Admin, OCA
 • Number of positions: 8
 • Posted: 23/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: #treasury , #nguồn vốn, #sales
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/06/2022
 • Location: Ha Noi, North Central Coast
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/06/2022
 • Location: Ha Noi, Dong Nai, Binh Thuan, Lam Dong, Ba Ria - Vung Tau, North Central Coast, Central Highlands
 • Required skills:
 • Number of positions: 5
 • Posted: 01/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Kiểm toán nội, Chuyên viên Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát viên nội bộ, Kiểm toán viên nội bộ, Chuyên viên kiểm soát nội bộ, Compliance Auditor, kiểm soát nội bộ, Internal Audit, Kiểm toán viên, Auditing supervisor, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán tư nhân, Kiểm toán nhà nước, Auditor, Internal Auditor, External Auditor, Chuyên viên kiểm toán, Trưởng nhóm kiểm toán, Kiểm toán viên CPA, Internal Controller, tài chính, Kiểm toán viên thương mại, Commercial Audit Executive
 • Number of positions: 2
 • Posted: 05/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Chính sách rủi ro tín dụng, Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Chính sách rủi ro tín dụng, rủi ro, quản trị rủi ro, chính sách rủi ro, sản phẩm, digital lending, CV/CVCC Chính sách rủi ro tín dụng, CV Chính sách rủi ro tín dụng, Chuyên viên chính sách rủi ro tín dụng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia/Chuyên gia cao cấp Phân tích dữ liệu, data analyst experrt, Data analytic senior expert
 • Number of positions: 2
 • Posted: 28/04/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.