Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Khảo sát các nguồn dữ liệu, phát triển dữ liệu và thu thập, quản trị dữ liệu phục vụ xây dựng các báo cáo, công cụ đo lường, mô hình trong hoạt động báo cáo định kỳ, các dự án nâng cao năng lực quản trị của Ngân hàng và các hoạt động nghiên cứu, phân tích khác. 
2. Thực hiện các báo cáo quản lý rủi ro thị trường, rủi ro tích hợp; Vận hành các công cụ đo lường rủi ro thị trường/tích hợp, Backtesting và Stress testing 
3. Tham gia xây dựng hệ thống, công cụ, báo cáo quản lý rủi ro thị trương, rủi ro tích hợp (bao gồm công cụ đo lường, hạn mức, quy định/quy trình và chế độ báo cáo)  
4. Tham gia xây dựng các quy định nội bộ hướng dẫn liên quan đến việc đo lường và quản lý rủi ro thị trường, rủi ro tích hợp; Góp ý kiến về rủi ro đối với các sản phẩm kinh doanh vốn mới 
5. Tham gia các dự án nâng cao năng lực quản trị rủi ro, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch nội bộ và các nhiệm vụ khác do CBQL phân công.

Job Requirement

 • Bằng Đại học trở lên về ngành Tài chính- ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, kinh tế quốc tế, toán tài chính, quản trị rủi ro hoặc có chứng chỉ quốc tế về phân tích tài chính, kiểm toán, kế toán quốc tế. 
 • Từ 1 - 3 năm kinh nghiệm về quản trị rủi ro thị trường, thanh khoản, giao dịch trên thị trường liên ngân hàng
 • Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Khá, TOEIC 650 hoặc học tại các trường/chương trình quốc tế

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Northern region
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia Phát triển ứng dụng số, CV/ CVCC Phát triển ứng dụng số
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: portfolio management, customer portfolio, CV/CVCC Quan ly danh muc khach hang, CV/CVCC Quản lý Danh mục Khách hàng
 • Number of positions: 2
 • Posted: 03/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 02/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 3
 • Posted: 09/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Quản trị dữ liệu, Quản trị dữ liệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên thúc đẩy bán, Chuyên viên thúc đẩy bán, Chuyên viên thúc đẩy bán, Chuyên viên thúc đẩy bán, Chuyên viên thúc đẩy bán, CVCC/CV Thúc đẩy bán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: QA/QC, Quản lý chất lượng, Quality Assurance, Quality Control
 • Number of positions: 2
 • Posted: 01/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trợ lý Ban Tổng Giám Đốc, assistant, trợ lý, Trợ lý Ban Tổng Giám Đốc, Trợ lý Ban Tổng Giám Đốc, Trợ lý Ban Tổng Giám Đốc, Trợ lý, Assistant, Trợ lý, Assistant
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NHÂN SỰ, quan hệ lao động, chuyên viên nhân sự, nhân sự, nhân sự tổng hợp, Hr, human resource, HR management, CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NHÂN SỰ - HRBP, CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ NHÂN SỰ - HRBP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/01/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.