Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Tổ chức, triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng; Phát triển, khai thác thị trường trong và ngoài nước, tìm kiếm và phát triển các cơ hội hợp tác
 • Tổ chức thuyết trình, xây dựng giải pháp, bảo vệ mức tín nhiệm, hạn mức đối tác cấp cho Mcredit.
 • Cung cấp thông tin cho các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế, các Định chế tài chính trong và ngoài nước phục vụ việc cấp và duy trì hạn mức của các Định chế tài chính trong và ngoài nước cho Mcredit.
 • Xây dựng hệ thống chấm điểm xếp hạng đối tác, đánh giá và hoàn thiện tiêu chí, tham số trong hệ thống chấm điểm đối tác của Mcredit.
 • Thu thập thông tin, chấm điểm xếp hạng đối tác theo quy chế nội bộ về xét duyệt hạn mức giao dịch với các TCTD khác, lập tờ trình hạn mứcgiao dịch.
 • Triển khai và thúc đẩy các chương trình hợp tác với các định chế nước ngoài; Tìm kiếm và phát triển khách hàng là các định chế nước ngoài.
 • Giám sát và xây dựng các chương trình thúc đẩy bán hàng, tìm kiếm khách hàng và tư vấn sản phẩm nguồn vốn.
 • Chuẩn bị hồ sơ thẩm định và tổ chức thuyết trình nhằm đề xuất và bảo vệ hạn mức vay vốn từ các định chế nước ngoài.
 • Chào bán sản phẩm huy động tới khách hàng doanh nghiệp theo chiến lược huy động vốn từ tổ chức kinh tế.
 • Nghiên cứu, xây dựng, triển khai các giải pháp khai thác, phát triển và hợp tác đa kênh với đối tác. Thu thập, tổng hợp các nhu cầu, đặc điểm,... của khách hàng và tìm kiếm các giải pháp khai thác, phát triển và hợp tác đa kênh với đối tác.
   

Job Requirement

 1. Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên/Ưu tiên trên Đại học các chuyên ngành Thương mại quốc tế, Thanh toán quốc tế, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Luật và các ngành liên quan.
 2. Chứng chỉ nghề (ưu tiên): Quản trị rủi ro tài chính - FRM/Phân tích đầu tư tài chính - CFA/ACI Dealing/Quản trị nguồn vốn chuyên nghiệp - CTP
 3. Tối thiểu 08 năm kinh nghiệm chuyên môn về Nguồn vốn/Phân tích tài chính/Đầu tư tài chính
 4. Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý
 5. TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương


 

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Northern region
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia Phát triển ứng dụng số, CV/ CVCC Phát triển ứng dụng số
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: portfolio management, customer portfolio, CV/CVCC Quan ly danh muc khach hang, CV/CVCC Quản lý Danh mục Khách hàng
 • Number of positions: 2
 • Posted: 03/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 02/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CVCC Rủi ro thị trường, market risk, rủi ro thanh khoản, CV/CVCC Rủi ro thị trường
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Quản trị dữ liệu, Quản trị dữ liệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên thúc đẩy bán, Chuyên viên thúc đẩy bán, Chuyên viên thúc đẩy bán, Chuyên viên thúc đẩy bán, Chuyên viên thúc đẩy bán, CVCC/CV Thúc đẩy bán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: QA/QC, Quản lý chất lượng, Quality Assurance, Quality Control
 • Number of positions: 2
 • Posted: 01/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trợ lý Ban Tổng Giám Đốc, assistant, trợ lý, Trợ lý Ban Tổng Giám Đốc, Trợ lý Ban Tổng Giám Đốc, Trợ lý Ban Tổng Giám Đốc, Trợ lý, Assistant, Trợ lý, Assistant
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NHÂN SỰ, quan hệ lao động, chuyên viên nhân sự, nhân sự, nhân sự tổng hợp, Hr, human resource, HR management, CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NHÂN SỰ - HRBP, CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ NHÂN SỰ - HRBP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/01/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.