Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng, tính toán mô hình kinh doanh & xây dựng năng lực risk-bases pricing
 • Tư vấn, kiểm tra, theo dõi và xây dựng mô hình dự phóng hiệu quả của các chương trình ưu đãi
 • Thiết lập mô hình tăng trưởng cho các nhóm sản phẩm, xác định các nhóm sản phẩm như sản phẩm dẫn (tăng khách hàng), sản phẩm giữ chân, sản phẩm sinh lời và tư vấn về chiến lược bán cho các đơn vị kinh doanh
 • Phân tích chính sách thưởng của Mcredit so với chính sách thưởng của thị trường, từ đó đề xuất các thay đổi phù hợp
 • Theo dõi tốc độ tăng trưởng của tất cả các sản phẩm bao gồm các số liệu tổng thể về Thu hút người dùng, Kích hoạt, Giữ chân, Doanh thu, Lượt giới thiệu,...
 • Thử nghiệm ý tưởng mới và xây dựng các tính năng mới/công cụ độc lập để cải thiện trải nghiệm của khách hàng và phát triển kinh doanh
 • Tiến hành thử nghiệm A/B để tối ưu hóa các số liệu chính (tỷ lệ chuyển đổi, mức độ tương tác và tỷ lệ giữ chân); Tiến hành thử nghiệm định giá dựa trên rủi ro/định giá động và các thử nghiệm khác liên quan
 • Xây dựng và duy trì cơ sở hạ tầng công nghệ tiếp thị và tăng trưởng, bao gồm phân tích, tự động hóa tiếp thị và các công cụ CRM

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan đến Công Nghệ thông tin, Toán, Toán-Tin Ứng dụng, Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính ngân hàng
 • Từ 5 năm kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến Phân khúc khách hàng, Phân tích dữ liệu, Phân tích kinh doanh mảng tài chính ngân hàng/ Fintech
 • Ứng xử công bằng, lịch sự, văn minh
 • Tinh thần lạc quan, cởi mở và thái độ tích cực trong công việc, tương tác
 • Thích ứng với công nghệ số, linh hoạt và nhạy bén

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Kế toán Thuế
 • Number of positions: 1
 • Posted: 14/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Phân tích dữ liệu, Chuyên gia Phân tích dữ liệu - CVP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 14/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Chính sách sản phẩm - CVP, Chuyên gia Chính sách sản phẩm - CVP, Chuyên gia Chính sách sản phẩm - CVP, Chuyên gia Chính sách sản phẩm - CVP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia, Chuyên gia - Developer, Chuyên gia - Developer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia, Chuyên gia Thúc đẩy kinh doanh, Chuyên gia Thúc đẩy kinh doanh - CVP, Chuyên gia Kế hoạch kinh doanh - CVP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 31/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Cộng tác viên nhân sự - HR, Cộng tác viên nhân sự - HR, Cộng tác viên nhân sự - HR, Cộng tác viên nhân sự - HR, Cộng tác viên nhân sự, Cộng tác viên hành chính lễ tân, kiêm trợ lý văn phòng, thư ký, chăm sóc khách hàng, Cộng tác viên nhân sự - HR
 • Number of positions: 1
 • Posted: 31/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Quan hệ, Chuyên viên Quan hệ lao động mảng XLKL, Chuyên viên Quan hệ lao động mảng XLKL, Chuyên viên Quan hệ lao động mảng XLKL - HR, Chuyên viên Quan hệ lao động mảng Xử lý kỷ luật - HR
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên phân tích khách hàng, Chuyên viên phân tích khách hàng, Chuyên viên phân tích, Financial Analyst, Chuyên viên phân tích, Financial Analyst, Chuyên viên phân tích, Financial Analyst, Chuyên viên phân tích, Financial Analyst
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Phát triển kinh doanh số, Chuyên gia Phát triển kinh doanh số
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/CVCC Quản trị dữ liệu
 • Number of positions: 2
 • Posted: 01/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Pháp Chế, Chuyên gia Pháp Chế - PCTT, Chuyên gia Pháp Chế - PCTT, Chuyên gia Pháp Chế - PCTT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 31/07/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.