Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

• Tham gia xây dựng, phát triển các hệ thống cổng thông tin, trang thông tin điện tử, Hệ quản trị nội dung trên nền tảng Java.

• Nghiên cứu tài liệu, giải pháp, tích hợp, mô hình triển khai hệ thống.

• Nhận các yêu cầu công việc & báo cáo kết quả công việc thực hiện cho cán bộ quản lý trực tiếp.

Job Requirement

• Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng các chuyên ngành IT, Khoa học máy tính

• Có trên 1 năm kinh nghiệm tham gia các dự án trên nền tảng Java

• Thành thạo về J2EE và ít nhất 1 trong các framework của Java (Struts, Spring, …);

• Có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến, đặc biệt là Oracle.

• Có kinh nghiệm làm việc với Web service, hiểu về SOAP.

• Nắm vững quy trình phát triển các dự án phần mềm.

• Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu và giao tiếp ở mức cơ bản.

• Khả năng chịu áp lực cao và tuân thủ kỷ luật tốt.

• Khả năng team work tốt và làm việc độc lập.

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 3
 • Posted: 23/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Project Manager, Quản lý dự án, Site Secretary, Thư ký công trường, Trưởng ban quản lý dự án, Phó ban quản lý dự án
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên cao cấp Hệ thống thông tin quản lý MIS, Chuyên viên cao cấp Hệ thống thông tin quản lý MIS
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia Phát triển ứng dụng số
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/11/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/CVCC, CV/CVCC Quản Trị Rủi Ro Hệ Thống, CVCC/ Chuyên gia Quản Trị Rủi Ro Hệ Thống
 • Number of positions: 2
 • Posted: 24/10/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 14/10/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Quản trị dữ liệu, Quản trị dữ liệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/10/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Giám đốc Phát triển kinh doanh số, Giám đốc Phát triển kinh doanh số, Giám đốc Phát triển kinh doanh số, Giám đốc Phát triển kinh doanh số, CV/ CVCC Phát triển kinh doanh số
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/10/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.