Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên hỗ trợ vận hành thu hồi nợ

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 2 Years
Salary 8,000,000 - 12,000,000 VND
Industry Administrative / Clerical, Law / Legal Services, Finance / Investment
Deadline to Apply 20/12/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Là đầu mối chính hỗ trợ Trung tâm Thu hồi nợ trong việc tại các phnfg ban liên quan
 • Gửi yêu cầu/ quản lý văn phòng phẩm của Trung tâm thu hồi nợ
 • Chấm công/ tổng hợp chấm công của các Phòng/ Bộ phận thuộc Trung tâm thu hồi nợ
 • Soạn thảo/ trình ký các giấy tờ hành chính
 • Hoàn thiện các giấy tờ, thủ tục hành chính theo quy định của công ty cho các nhân viên Trung tâm thu hồi nợ.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên nữ. Ưu tiên những ứng viên đã từng làm công việc hành chính, sale admin, có khả năng phân tích số liệu tốt.
 • Nhanh nhẹn, chịu khó trong công việc.
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là excel.
 • Có khả năng chịu áp lực trong công việc.
 • Sử dụng tiếng Anh được trong công việc
 • Có khả năng chịu đựng được áp lực và có định hướng công việc rõ ràng

People also viewed

Join Mcredit!

Stay Connected. Why?

Survey

Which channel do you know about Mcredit Network:

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Social Network
 • Other

Mcredit Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.