Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Phối hợp với Phòng xây dựng các kế hoạch - định hướng - chiến lược Thu hồi nợ qua điện thoại và đảm bảo hoạt động thu hồi nợ của Phòng Thu hồi nợ qua điện thoại được triển khai theo đúng những kế hoạch - định hướng - chiến lược đề ra.
- Theo dõi, đôn đốc, giám sát Phòng Thu hồi nợ qua điện thoại thực hiện xử lý, thu hồi nợ theo đúng quy định của công ty; 
- Cập nhật và báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả Thu hồi nợ qua điện thoại theo định kỳ tháng/quý/năm hoặc theo yêu cầu của Cấp có thẩm quyền)
- Phân công công việc cho các nhân sự thuộc Phòng Thu hồi nợ qua điện thoại
- Phối hợp Giám sát – phòng ngừa gian lận từ nhân viên Thu hồi nợ qua điện thoại, phát hiện và báo cáo hoặc xử lý kịp thời (trong phạm vi quyền hạn) các trường hợp phát sinh gian lận từ nhân viên THN tại nhà.
- Chủ động và/ hoặc phối hợp các Phòng Ban liên quan trong việc xây dựng kế hoạch nhân sự cho Phòng Thu hồi nợ qua điện thoại theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền
- Xây dựng/ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các quy trình - quy định về hoạt động Thu hồi nợ qua điện thoại và kiểm soát chất lượng Thu hồi nợ qua điện thoại, đảm bảo hiệu quả về hoạt động và công tác phòng chống gian lận theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền
- Thiết lập, duy trì mối quan hệ giữa Công ty với các Đơn vị trong hệ thống và/ hoặc với các cơ quan chức năng, các tổ chức khác có liên quan để phục vụ công tác xử lý và thu hồi nợ đạt hiệu quả.
- Tư vấn cho Cấp lãnh đạo, và/ hoặc các đơn vị liên quan về các vấn đề xử lý và thu hồi nợ. 
- Phối hợp Phòng Tuyển dụng để tuyển dụng đủ nhân sự cho Phòng Thu hồi nợ qua điện thoại

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên
- Có trên 3 năm kinh nghiệm quản lý, ưu tiên có KN quản lý từ 100 người trở lên
- Hiểu và giao tiếp bằng Tiếng Anh khá (Tương đương Toeic 605-780)
- Am hiểu về Hệ thống auto call & manual call
- Có mối quan hệ và nguồn ứng viên để tuyển dụng đảm bảo nhân sự cho hoạt động nhóm là một lợi thế.

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Kinh doanh Thẻ, Card Business Development, Card, Sales, Kinh doanh thẻ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/CVCC, CV/CVCC Quản Trị Rủi Ro Hệ Thống, rủi ro IT, IT risk, Rủi ro công nghệ thông tin, CVCC Quản Trị Rủi Ro Hệ Thống, IT security, IT audit, IT governance, IT Quality management, Rủi ro hoạt động, operational risk
 • Number of positions: 1
 • Posted: 12/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trưởng Phòng Pháp Chế, pháp chế , legal, banking, finance, Trưởng Phòng Pháp Chế, Trưởng Phòng Pháp Chế, Trưởng Phòng Pháp Chế, Trưởng Phòng Pháp Chế
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/08/2022
 • Location: Ha Noi, North Central Coast
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/06/2022
 • Location: Ha Noi, Dong Nai, Binh Thuan, Lam Dong, Ba Ria - Vung Tau, North Central Coast, Central Highlands
 • Required skills:
 • Number of positions: 5
 • Posted: 01/06/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/CVCC, CV/CVCC Quan, CV/CVCC Quan, CV/CVCC Quan ly danh muc khach hang, portfolio management, customer portfolio, CV/CVCC Quan ly danh muc khach hang, CV/CVCC Quản lý Danh mục Khách hàng, CV/CVCC Quản lý Danh mục Khách hàng
 • Number of positions: 2
 • Posted: 19/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên kế hoạch và giám sát tài chính, Chuyên viên cao cấp kế hoạch và phân tích tài chính, Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp kế hoạch và phân tích tài chính
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/05/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia/Chuyên gia cao cấp Phân tích dữ liệu, data analyst experrt, Data analytic senior expert
 • Number of positions: 2
 • Posted: 28/04/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Chính Quản Trị Danh Mục Tín Dụng, Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Danh Mục Rủi Ro Tín Dụng, portfolio management, portfolio, Chuyên Viên Quản Trị Danh Mục Rủi Ro Tín Dụng, Chuyên Viên Quản Trị Danh Mục Rủi Ro Tín Dụng, CV/CVCC Quản Trị Danh Mục Rủi Ro Tín Dụng, CV/CVCC Quản Trị Danh Mục Rủi Ro Tín Dụng, CV/CVCC Quản Trị Danh Mục, CVCC/Chuyên gia Quản Trị Danh Mục
 • Number of positions: 2
 • Posted: 28/04/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.