Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng kế hoạch và giám sát việc thực thi của đơn vị theo phân công.
 • Hoạch định, rà soát hệ thống các quy định nội bộ liên quan tới quản trị Công ty, các cơ chế, chính sách thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐTV, Tổng Giám đốc phê duyệt.
 • Quản lý và triển khai các công tác trợ lý: 
  (i) Rà soát thẩm quyền, trình ký HĐTV/Chủ tịch/Phó Chủ tịch/Tổng Giám đốc các văn bản tới từng cấp phê duyệt theo quy định.
  (ii) Tiếp nhận và truyền đạt các chỉ đạo của HĐTV/Chủ tịch/Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc và các Ủy ban/Hội đồng đến các đơn vị/cá nhân thực hiện theo phân công/yêu cầu.
 • Rà soát thẩm quyền, trình ký HĐTV/Chủ tịch/Phó Chủ tịch/Tổng Giám đốc các văn bản tới từng cấp phê duyệt theo quy định; tham gia rà soát điều chỉnh hệ thống phân cấp thẩm quyền của Công ty.
 • Tiếp nhận và truyền đạt các chỉ đạo của HĐTV/Chủ tịch/Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc và các Ủy ban/Hội đồng đến các đơn vị/cá nhân thực hiện theo phân công/yêu cầu.
 • Quản lý, giám sát thực hiện các công tác thư ký: 
  (i) Thực hiện công việc hành chính, sắp xếp chương trình công tác, lịch họp và tiếp nhận xử lý hồ sơ đi đến trình HĐTV/Chủ tịch/Phó Chủ tịch/Tổng Giám đốc và các Ủy ban/Hội đồng. 
  (ii) Lập biên bản cuộc họp, các kết luận/nghị quyết và lưu trữ các văn bản (Quyết định/Nghị quyết/Biên bản họp) của HĐTV/Chủ tịch/Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc và các Ủy ban/Hội đồng.
 • Giám sát thực hiện các kết luận/chỉ đạo HĐTV/Chủ tịch/Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc và các Ủy ban/Hội đồng; tổng hợp báo cáo/tham gia các cuộc họp/chương trình làm việc theo chỉ định.
 • Quản lý hoạt động phiên dịch, biên dịch phục vụ hoạt động của HĐTV, UBĐH và các đơn vị.
 • Quy hoạch và phát triển nguồn lực theo đơn vị quản lý.
 • Tuân thủ các quy định nội bộ của Mcredit và nhận dạng, kiểm soát, giảm thiểu rủi ro khi thực hiện nghiệp vụ và trong các hoạt động của đơn vị.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật (Doanh nghiệp, Kinh tế, Quốc tế), Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại, Quan hệ đối ngoại, Báo chí, Quản trị thương hiệu, Ngoại ngữ và các ngành liên quan.
 • Chứng chỉ nghề ưu tiên: Thư ký Công ty/Báo chí/Phóng viên/Marketing
 • Tối thiểu 6 năm kinh nghiệm chuyên môn Trợ lý/Thư ký/Ngoại giao/Luật/Tài chính - Ngân hàng/ Biên phiên dịch.
 • Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm quản lý
 • TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Northern region
 • Required skills: Data Ân, Data Analyst, Cộng tác viên xử lý dữ liệu, Nhân viên xử lý dữ liệu, Data Mining, Data validation, Data analysis specialist, Data Processing, Data Processing Executive, Data Processing Specialist, Data Processing Officer, Data Processing Staff, Data master, Database Developer, Database Administrator, Database, DBA, quản trị Cơ Sở Dữ Liệu, Oracle Admin, OCA
 • Number of positions: 8
 • Posted: 17/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NHÂN SỰ, quan hệ lao động, chuyên viên nhân sự, nhân sự, nhân sự tổng hợp, Hr, human resource, HR management, CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NHÂN SỰ - HRBP, CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ NHÂN SỰ - HRBP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Chính sách Sản phẩm, phát triển sản phẩm , quản trị rủi ro, chính sách rủi ro, rủi ro tín dụng, credit risk, risk management, product development, bank, ngân hàng, tài chính, finance
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Phân tích dữ liệu nâng cao, Chuyên viên Phân tích dữ liệu nâng cao
 • Number of positions: 2
 • Posted: 05/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 04/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 04/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Tuân thủ, Compliance officer, Corporate Compliance Executive, Corporate Compliance Specialist, Corporate Compliance Officer, Corporate Compliance Staff, Assistant Corporate Compliance Manager, Assistant Compliance Manager
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/12/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên cao cấp Chính sách sản phẩm, Chuyên viên cao cấp Chính sách sản phẩm, CV/ CVCC Chính sách sản phẩm
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/12/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: portfolio management, customer portfolio, CV/CVCC Quan ly danh muc khach hang, CV/CVCC Quản lý Danh mục Khách hàng
 • Number of positions: 2
 • Posted: 30/12/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Gia Quản Trị Rủi Ro Gian Lận, Anti-Fraud, IT Risk, Data Analyst
 • Number of positions: 3
 • Posted: 07/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.