Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

• Tham gia xây dựng, duy trì và kiểm soát Cost, Baseline dự án định kỳ tháng
• Giám sát, thanh tra dự án:
- Lập kế hoạch kiếm soát dự án theo từng loại hình dự án.
- Kiểm soát tuân thủ quy trình, chất lượng và các metrics trong dự án
- Xem xét, phát hiện, đôn đốc xử lý và theo dõi issue, risk dự án
- Thu thập, đo đạc, phân tích dữ liệu và đánh giá tiến độ, nỗ lực, chất lượng dự án.
- Báo cáo kết quả kiểm soát dự án tới các bên liên quan.
- Đề xuất các ý tưởng cải tiến nâng cao năng suất dự án.
• Tham gia xây dựng, điều chỉnh quy trình và hướng dẫn/đào tạo, triển khai quy trình dự án
• Các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của cấp Quản lý.

Job Requirement

• Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc tương đương
• Có ít nhất 2 năm làm việc ở vị trí tương đương với vị trí QA 
• Kiến thức vững chắc về SQL và Script, các phương pháp và công cụ quy trình QA phần mềm
• Có kinh nghiệm làm việc trong quá trình phát triển Agile/Scrum
• Khả năng thích nghi nhanh và tương tác mềm dẻo, linh hoạt
• Kĩ năng thuyết trình, đào tạo và giải quyết vấn đề tốt.
• Đam mê quản lý chất lương và chịu được áp lực.
 

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Giải pháp kiến trúc CNTT Solution Architect, solutin archiect
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/03/2023
 • Location: Ha Noi, Northern region
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia Phát triển ứng dụng số, CV/ CVCC Phát triển ứng dụng số
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: portfolio management, customer portfolio, CV/CVCC Quan ly danh muc khach hang, CV/CVCC Quản lý Danh mục Khách hàng
 • Number of positions: 2
 • Posted: 03/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 02/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 3
 • Posted: 09/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CVCC Rủi ro thị trường, market risk, rủi ro thanh khoản, CV/CVCC Rủi ro thị trường
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Quản trị dữ liệu, Quản trị dữ liệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên thúc đẩy bán, Chuyên viên thúc đẩy bán, Chuyên viên thúc đẩy bán, Chuyên viên thúc đẩy bán, Chuyên viên thúc đẩy bán, CVCC/CV Thúc đẩy bán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.