Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Phân tích/thực hiện/kiểm soát thiết kế và phát triển các  giải pháp kỹ thuật , tiêu chuẩn an ninh thông tin và các biện pháp kiểm soát đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro cho các dịch vụ IT của tổ chức
 • Kiểm soát / thiết kế triển khai các giải pháp kỹ thuật, các tiêu chuẩn bảo mật và các biện pháp để đảm bảo an toàn / giảm thiểu rủi ro cho các dịch vụ công nghệ thông tin.
 • Quản lý sự cố An toàn thông tin trên toàn hệ thống CNTT
 • Quản trị các thiết bị, hệ thống, dịch vụ an ninh bảo mật như IPS, Endpoint, WAF, ATP, SIEM…./ Managing equipments, systems, security services as IPS, Endpoint, WAF, ATP, SIEM….
 • Giám sát việc triển khai, tích hợp và cấu hình của tất cả các giải pháp bảo mật mới và của bất kỳ cải tiến, thay đổi các giải pháp bảo mật hiện tại nhằm phù hợp với tiêu chuẩn bảo mật của tổ chức
 • Phân tích, xây dựng các phương án khắc phục sự cố an ninh thông tin và là thành viên tham gia xử lý khi có sự cố An toàn thông tin.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chính quy trong lĩnh vực CNTT, Học viện Kỹ thuật Mật mã học / Đại học Bách khoa Hà Nội/ Đại học Công nghệ (Đại học Quốc Gia HN) hoặc tương đương.
  Ưu tiên có các chứng chỉ như CHFI, CSFA, CFCE, MCITP,…/Preferred Certification: CHFI, CSFA, CFCE, MCITP,…
 • Từ 3-5 năm kinh nghiệm chuyên môn.
 • Có hiểu biết tốt về các tiêu chuẩn bảo mật nội bộ , có định hướng tốt về công nghệ, có hiểu biết rộng rãi về các công nghệ trong an ninh thông tin
 • Có kiến thức sâu rộng về mạng, nền tảng máy chủ (UNIX, AIX, Windows), cơ sở dữ liệu và các công nghệ bảo mật điện toán đám mây.
 • Có hiểu biết về các tiêu chuẩn bảo mật sau: ISO 27001, PCI DSS, ITIL…//Knowledgeable about information security standards such as ISO 27000, PCI DSS, ITIL…
 • Hiểu và phối hợp các đơn vị khác trong công ty để thực hiện công việc. Có khả năng hướng dẫn, kiểm soát lại các thao tác đơn giản trong quy trình

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Giải pháp kiến trúc CNTT Solution Architect, solutin archiect
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên hỗ trợ người dùng, hỗ trợ người dùng, help desk, Chuyên viên hỗ trợ người dùng , Chuyên Viên Hỗ Trợ Người Dùng IT Helpdesk , Chuyên Viên Hỗ Trợ Người Dùng IT Helpdesk , Chuyên Viên Hỗ Trợ Người Dùng IT Support
 • Number of positions: 5
 • Posted: 06/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia Phát triển ứng dụng số, CV/ CVCC Phát triển ứng dụng số
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/03/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên gia Digital Marketing, Chuyên gia Digital Marketing
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/ CVCC Phân tích dữ liệu, Business Intelligent, Business Intelligence Analyst, Business Intelligence Analyst - BI, Business Intelligence Analyst
 • Number of positions: 2
 • Posted: 08/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Quản trị dữ liệu, Quản trị dữ liệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: QA/QC, Quản lý chất lượng, Quality Assurance, Quality Control
 • Number of positions: 2
 • Posted: 01/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuy, Business Analyst, Phân tích kinh doanh, Sales analyst
 • Number of positions: 3
 • Posted: 01/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/01/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.