Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC: Đảm bảo tốt công tác trợ lý thư ký, hậu cần, đối ngoại phục vụ HĐTV, UBĐH

NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM CHÍNH:
- Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả
- Tham gia xây dựng quy chế hoạt động, quy trình, hệ thống, công cụ của phòng
- Xây dựng, tổ chức, điều phối và sắp xếp lịch làm việc của HĐTV, UBĐH
- Nhận chỉ đạo từ HĐTV, UBĐH và truyền đạt đến các đơn vị trong công ty. Giám sát, đôn đốc, báo cáo tiến độ thực hiện các chỉ đạo của đơn vị
- Tiếp nhận, rà soát, tổng hợp thông tin hồ sơ, tài liệu, tờ trình, báo cáo của các đơn vị trước khi trình HĐTV, UBĐH
- Thực hiện công tác thư ký cuộc họp do HĐTV, UBĐH triệu tập, lưu trữ tài liệu
- Triển khai công tác hậu cần, đối ngoại cho hoạt động của HĐTV, UBĐH

Job Requirement

1. KINH NGHIỆM VÀ NĂNG LỰC 
- Bằng cấp/ Education: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, ngân hàng
- Kinh nghiệm:  Từ 2-5 năm KN chuyên môn về kinh tế, tài chính, ngân hàng
- Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Thành thạo 4 kỹ năng, giao tiếp tốt.
- Kiến thức chung: Am hiểu cách thức tổ chức, vận hành của ngân hàng/ công ty tài chính tiêu dùng
+ Am hiểu công tác trợ lý, thư ký, tham mưu, tư vấn cho các cấp lãnh đạo 

2. Năng lực, kỹ năng chuyên môn
- Kỹ năng tổ chức, quản lý
- Kỹ năng phân tích tổng hợp thông tin để đưa ra ý kiến tham mưu
- Thành thạo tin học văn phòng 

3. Năng lực cốt lõi
+ Khả năng giao tiếp và truyền thông
+ Tinh thần trách nhiệm
+ Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Kinh doanh Thẻ, Card Business Development, Card, Sales, Kinh doanh thẻ
 • Number of positions: 2
 • Posted: 11/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NHÂN SỰ, quan hệ lao động, chuyên viên nhân sự, nhân sự, nhân sự tổng hợp, Hr, human resource, HR management, CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NHÂN SỰ - HRBP, CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ NHÂN SỰ - HRBP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Chính sách Sản phẩm, phát triển sản phẩm , quản trị rủi ro, chính sách rủi ro, rủi ro tín dụng, credit risk, risk management, product development, bank, ngân hàng, tài chính, finance
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 04/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 04/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Kiểm soát Tuân thủ, Chuyên gia Kiểm soát Tuân thủ, Chuyên gia Tuân thủ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/12/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Tuân thủ, Compliance officer, Corporate Compliance Executive, Corporate Compliance Specialist, Corporate Compliance Officer, Corporate Compliance Staff, Assistant Corporate Compliance Manager, Assistant Compliance Manager
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/12/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên cao cấp Chính sách sản phẩm, Chuyên viên cao cấp Chính sách sản phẩm, CV/ CVCC Chính sách sản phẩm
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/12/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: portfolio management, customer portfolio, CV/CVCC Quan ly danh muc khach hang, CV/CVCC Quản lý Danh mục Khách hàng
 • Number of positions: 2
 • Posted: 30/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.