Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Giám sát kế hoạch kinh doanh, chương trình thúc đẩy bán theo địa bàn được phân công; cập nhật, đánh giá thực trạng thị trường và đề xuất cải tiến mô hình, công cụ, phương thức kinh doanh phù hợp
 • Thực hiện các giải pháp duy trì khách hàng hiện hữu và phát triển nhóm khách hàng tiềm năng
 • Đề xuất giải pháp khai thác, phát triển, hợp tác đa kênh với đối tác theo phạm vi được phân công
 • Xây dựng và phát triển mạng lưới kinh doanh trực tiếp tại Vùng quản lý; giám sát chất lượng bán hàng/cung cấp dịch vụ và cải tiến liên tục
 • Duy trì mối quan hệ với đối tác và đề xuất các giải pháp khai thác, phát triển và hợp tác đa kênh với đối tác
   

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing và các ngành liên quan
 • Có kinh nghiệm Kinh doanh trực tiếp trong ngành tài chính tiêu dùng/Tài chính - Ngân hàng/Quan hệ khách hàng/FMCG

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.