Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 

 • Xây dựng thiết kế các kiến trúc tích hợp dữ liệu, phân tích dữ liệu cũng như các cấu phần trong nền tảng datalake, data warehouse
 • Tham gia tư vấn kiến trúc và tích hợp dữ liệu trong các sáng kiến/ dự án trong và ngoài công ty
 • Tham gia nghiên cứu, triển khai các giải pháp công nghệ data/bigdata
 • Tư vấn các giải pháp về dữ liệu, báo cáo, phân tích cho các phòng ban nghiệp vụ hoặc dự án CNTT
 • Quản lý nhân sự theo phân bổ từng dự án

Job Requirement

1. Bằng cấp: 

 • Đại học hoặc tương đương đại học trở lên.
 • Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ chuyên ngành: Data Engineer, Data Analytics, Data Science, big Data.
 • Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ AWS liên quan Data, Big data.

2. Kinh nghiệm: 

 • Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm xây dựng ETL job hoặc BI. 
 • Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm tự triển khai, thiết kế Data Warehouse, Data Lake, hoặc ODS
 • Hiểu biết quy trình kiển khai dự án chung.
 • Có kiến thức hoặc kinh nghiệm làm các mảng nghiệp vụ Tài chính/Ngân hàng
 • Nắm vững các quy trình phát triển/ triển khai dự án (vd: Waterfall, Agile, ..)

3. Năng lực chuyên môn:

 • Có kiến thức và kinh nghiệm về kiến trúc vật lý, kiến trúc logic, thành phần cơ bản của Data Lake như Landing zone, Standardize zone, Currated zone, ... hay các tầng trong kiến trúc Data warehouse, Data Mart.
 • Có kiến thức thiết kế Data Model (3NF, Star schema, snowflake, data vault, ...)
 • Có kiến thức và kinh nghiệm thiết kế các luồng dữ liệu dataflow tối ưu
 • Thành thạo ngôn ngữ liên quan xử lý dữ liệu phổ biến: SQL, Python, PySpark.
 • Có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm sử dụng AWS Glue, Lambda, Step Function, EMR, Airflow, KMS, .... để triển khai ETL dữ liệu.
 • Có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm tối ưu luồng xử lý data giữa các tầng dữ liệu (tuning).
 • Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với Storage/database thuộc các nhóm: Oracle, Netezza, MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Aws Redshift, AWS RDS, AWS S3....
 • Có kiến thức và kinh nghiệm Tableau/PowerBI
 • Có kiến thức và kinh nghiệm Unit Testing , Integration Testing, Functional Testing, A/B Testing, Cross-Validation Testing
 • Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực ngân hàng như Mobile App, BPM/LOS, T24 Core Banking, Card way4

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Northern region
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia Phát triển ứng dụng số, CV/ CVCC Phát triển ứng dụng số
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: portfolio management, customer portfolio, CV/CVCC Quan ly danh muc khach hang, CV/CVCC Quản lý Danh mục Khách hàng
 • Number of positions: 2
 • Posted: 03/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 02/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 3
 • Posted: 09/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CVCC Rủi ro thị trường, market risk, rủi ro thanh khoản, CV/CVCC Rủi ro thị trường
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Quản trị dữ liệu, Quản trị dữ liệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Giám đốc, Director, Giám đốc Trung tâm kinh doanh, Giám đốc Trung tâm kinh doanh khách hàng mới, Giám đốc Trung tâm kinh doanh khách hàng mới
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Phân tích Chiến lược Thu hồi nợ, Chuyên gia Phân tích Chiến lược Thu hồi nợ, Chuyên gia Phân tích Chiến lược Thu hồi nợ, Chuyên gia Phân tích Chiến lược Thu hồi nợ, Chuyên gia Phân tích Chiến lược Thu hồi nợ, Chuyên gia Phân tích Chiến lược Thu hồi nợ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên thúc đẩy bán, Chuyên viên thúc đẩy bán, Chuyên viên thúc đẩy bán, Chuyên viên thúc đẩy bán, Chuyên viên thúc đẩy bán, CVCC/CV Thúc đẩy bán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.