Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Mô Tả Công Việc

 

 • Xây dựng thiết kế các kiến trúc tích hợp dữ liệu, phân tích dữ liệu cũng như các cấu phần trong nền tảng datalake, data warehouse
 • Tham gia tư vấn kiến trúc và tích hợp dữ liệu trong các sáng kiến/ dự án trong và ngoài công ty
 • Tham gia nghiên cứu, triển khai các giải pháp công nghệ data/bigdata
 • Tư vấn các giải pháp về dữ liệu, báo cáo, phân tích cho các phòng ban nghiệp vụ hoặc dự án CNTT
 • Quản lý nhân sự theo phân bổ từng dự án

Yêu Cầu Công Việc

1. Bằng cấp: 

 • Đại học hoặc tương đương đại học trở lên.
 • Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ chuyên ngành: Data Engineer, Data Analytics, Data Science, big Data.
 • Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ AWS liên quan Data, Big data.

2. Kinh nghiệm: 

 • Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm xây dựng ETL job hoặc BI. 
 • Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm tự triển khai, thiết kế Data Warehouse, Data Lake, hoặc ODS
 • Hiểu biết quy trình kiển khai dự án chung.
 • Có kiến thức hoặc kinh nghiệm làm các mảng nghiệp vụ Tài chính/Ngân hàng
 • Nắm vững các quy trình phát triển/ triển khai dự án (vd: Waterfall, Agile, ..)

3. Năng lực chuyên môn:

 • Có kiến thức và kinh nghiệm về kiến trúc vật lý, kiến trúc logic, thành phần cơ bản của Data Lake như Landing zone, Standardize zone, Currated zone, ... hay các tầng trong kiến trúc Data warehouse, Data Mart.
 • Có kiến thức thiết kế Data Model (3NF, Star schema, snowflake, data vault, ...)
 • Có kiến thức và kinh nghiệm thiết kế các luồng dữ liệu dataflow tối ưu
 • Thành thạo ngôn ngữ liên quan xử lý dữ liệu phổ biến: SQL, Python, PySpark.
 • Có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm sử dụng AWS Glue, Lambda, Step Function, EMR, Airflow, KMS, .... để triển khai ETL dữ liệu.
 • Có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm tối ưu luồng xử lý data giữa các tầng dữ liệu (tuning).
 • Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với Storage/database thuộc các nhóm: Oracle, Netezza, MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Aws Redshift, AWS RDS, AWS S3....
 • Có kiến thức và kinh nghiệm Tableau/PowerBI
 • Có kiến thức và kinh nghiệm Unit Testing , Integration Testing, Functional Testing, A/B Testing, Cross-Validation Testing
 • Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực ngân hàng như Mobile App, BPM/LOS, T24 Core Banking, Card way4

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Việc Làm Tương Tự

 • Nơi làm việc: Hà Nội, KV miền Bắc
 • Kỹ năng:
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 06/03/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia Phát triển ứng dụng số, CV/ CVCC Phát triển ứng dụng số
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 03/03/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: portfolio management, customer portfolio, CV/CVCC Quan ly danh muc khach hang, CV/CVCC Quản lý Danh mục Khách hàng
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 03/03/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng:
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 02/03/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng:
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 02/03/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng:
 • Số lượng tuyển: 3
 • Ngày đăng: 09/02/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: CVCC Rủi ro thị trường, market risk, rủi ro thanh khoản, CV/CVCC Rủi ro thị trường
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 08/02/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Chuyên gia Quản trị dữ liệu, Quản trị dữ liệu
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 08/02/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Chuyên viên thúc đẩy bán, Chuyên viên thúc đẩy bán, Chuyên viên thúc đẩy bán, Chuyên viên thúc đẩy bán, Chuyên viên thúc đẩy bán, CVCC/CV Thúc đẩy bán
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 06/02/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: QA/QC, Quản lý chất lượng, Quality Assurance, Quality Control
 • Số lượng tuyển: 2
 • Ngày đăng: 01/02/2023
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Kỹ năng: Trợ lý Ban Tổng Giám Đốc, assistant, trợ lý, Trợ lý Ban Tổng Giám Đốc, Trợ lý Ban Tổng Giám Đốc, Trợ lý Ban Tổng Giám Đốc, Trợ lý, Assistant, Trợ lý, Assistant
 • Số lượng tuyển: 1
 • Ngày đăng: 09/01/2023

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.