Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Lên kế hoạch và xây dựng các văn bản quy định nội bộ về nghiệp vụ quản trị rủi ro gian lận.
- Đề xuất xây dựng, triển khai và giám sát các công cụ, hệ thống phòng ngừa, cảnh báo sớm, phát hiện và giám sát rủi ro gian lận.
- Xây dựng và triển khai các phương pháp luận, nguyên tắc, tiêu chí đánh giá rủi ro gian lận của các sản phẩm, chương trình kinh doanh, … và đưa ra các giải pháp phòng ngừa phù hợp.
- Phân tích, đánh giá mức độ rủi ro gian lận của các sản phẩm, chương trình kinh doanh, … và đưa ra các giải pháp phòng ngừa phù hợp.
- Xây dựng mô hình dữ liệu, đưa ra yêu cầu về quản trị và phân tích dữ liệu quản trị rủi ro gian lận.
- Phân tích dữ liệu để xác định các dấu hiệu nghi ngờ gian lận để cảnh báo sớm và xác định, dự đoán xu hướng gian lận.
- Xây dựng báo cáo định kỳ/đột xuất về thực trạng quản trị rủi ro gian lận và đề xuất kế hoạch hành động thích hợp.
- Giám sát các chỉ số kiểm soát rủi ro gian lận và hiệu quả của các công cụ, hệ thống phòng ngừa, cảnh báo sớm, phát hiện và giám sát rủi ro gian lận.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Thống kê kinh tế, Toán kinh tế, Quản trị kinh doanh, Phân tích kinh doanh, Toán, Thống kê, Toán tài chính, Công nghệ thông tin, Điều tra/An ninh và các ngành liên quan.
- Ưu tiên có các chứng chỉ Quản trị rủi ro tài chính - FRM/Phân tích đầu tư tài chính - CFA, Chứng chỉ phân tích và quản lý dữ liệu
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm chuyên môn Quản trị rủi ro/phòng chống, điều tra gian lận/thẩm định, phê duyệt tín dụng/phân tích dữ liệu tại các tổ chức tín dụng, thương mại điện tử, Fintech/TechFin hoặc kinh nghiệm tương đương tại các đơn vị An ninh, Cảnh sát.
- Ưu tiên có kỹ năng tiếng Anh khá cả 4 kỹ năng (TOEIC 500 trở lên)

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Kinh doanh Thẻ, Card Business Development, Card, Sales, Kinh doanh thẻ
 • Number of positions: 2
 • Posted: 11/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NHÂN SỰ, quan hệ lao động, chuyên viên nhân sự, nhân sự, nhân sự tổng hợp, Hr, human resource, HR management, CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NHÂN SỰ - HRBP, CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ NHÂN SỰ - HRBP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Chính sách Sản phẩm, phát triển sản phẩm , quản trị rủi ro, chính sách rủi ro, rủi ro tín dụng, credit risk, risk management, product development, bank, ngân hàng, tài chính, finance
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Phân tích dữ liệu nâng cao, Chuyên viên Phân tích dữ liệu nâng cao
 • Number of positions: 2
 • Posted: 05/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Chính Quản Trị Danh Mục Tín Dụng, Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Danh Mục Rủi Ro Tín Dụng, portfolio management, portfolio, Chuyên Viên Quản Trị Danh Mục Rủi Ro Tín Dụng, Chuyên Viên Quản Trị Danh Mục Rủi Ro Tín Dụng, CV/CVCC Quản Trị Danh Mục Rủi Ro Tín Dụng, CV/CVCC Quản Trị Danh Mục Rủi Ro Tín Dụng, CV/CVCC Quản Trị Danh Mục, CVCC/Chuyên gia Quản Trị Danh Mục
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/CVCC, CV/CVCC Quản Trị Rủi Ro Hệ Thống, CVCC/ Chuyên gia Quản Trị Rủi Ro Hệ Thống, Chuyên gia Mô hình và Rủi ro hệ thống
 • Number of positions: 2
 • Posted: 04/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 04/01/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Kiểm soát Tuân thủ, Chuyên gia Kiểm soát Tuân thủ, Chuyên gia Tuân thủ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/12/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Tuân thủ, Compliance officer, Corporate Compliance Executive, Corporate Compliance Specialist, Corporate Compliance Officer, Corporate Compliance Staff, Assistant Corporate Compliance Manager, Assistant Compliance Manager
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/12/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên cao cấp Chính sách sản phẩm, Chuyên viên cao cấp Chính sách sản phẩm, CV/ CVCC Chính sách sản phẩm
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.