Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

Xây dựng hệ thống báo cáo trực quan phục vụ hoạt động vận hành và hoạt động quản lý. Phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và BLĐ công ty với các thông tin hỗ trợ ra quyết định được tổng hợp từ dữ liệu. Các tác vụ cần thực hiện bao gồm:

 • Nghiên cứu và khảo sát hệ thống, quy trình vận hành để hiểu sản phẩm, hiểu quy trình, chính sách và luồng làm việc của các đơn vị nghiệp vụ liên quan.
 • Thực hiện khai phá dữ liệu để hiểu ý nghĩa dữ liệu. Chuẩn bị các báo cáo đặc tả dữ liệu và từ điển dữ liệu.
 • Trích xuất, tổng hợp, biến đổi và tính toán các chỉ tiêu nghiệp vụ, chỉ tiêu kỹ thuật từ dữ liệu gốc, dữ liệu vận hành hoặc dữ liệu trong Data Warehouse.
 • Xây dựng các màn hình báo cáo BI trực quan, sử dụng các kỹ thuật Data visualisation và Story telling.
 • Cung cấp các báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng và các báo cáo đột xuất về kết quả hoạt động, kết quả kinh doanh của các đơn vị kinh doanh, các dòng sản phẩm, các phân khúc khách hàng, các đơn vị vận hành
 • Tự động hóa các báo cáo định kỳ để nâng cao năng suất lao động
 • Tham gia vào các quy trình phát triển báo cáo nói chung của phòng và đơn vị.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thống kê/Toán/Công nghệ thông tin/Kinh tế/Tài chính ngân hàng.
 • Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên liên quan đến báo cáo và phân tích cho ngân hàng/tài chính
 • Thành thạo ngôn ngữ python, py-spark là một lợi thế.
 • Có kiến thức cơ bản về xác suất và thống kê.
 • Có kiến thức về dữ liệu có cấu trúc, phi cấu trúc và các hệ quản trị CSDL quan hệ phổ biển.
 • Thành thạo ngôn ngữ SQL để truy vấn và tổng hợp dữ liệu.
 • Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ PowerBI / Tableau / Tibco Jasper để xây dựng và phát triển hệ thống báo cáo
 • Có kỹ năng tìm hiểu và phân tích nghiệp vụ. Chủ động, sẵn sàng trong phối hợp với đơn vị nghiệp vụ để tìm hiểu yêu cầu và nghiệp vụ.
 • Có hiểu biết cơ bản về các mô hình dữ liệu vận hành và mô hình dữ liệu phân tích.
 • Có kỹ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ công việc và quản lý dự án ở mức cơ bản (Jira/Confluence)
 • Kỷ luật, nghiêm túc trong công việc.

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/ CVCC Giải pháp hệ thống Phòng Phân khúc khách hàng - CVP, [CVP] CV/ CVCC Giải pháp hệ thống BA Product, [CVP] CV/ CVCC Phân tích nghiệp vụ BA Product
 • Number of positions: 1
 • Posted: 14/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CVCC Phân tích nghiệp vụ Phòng Phân khúc khách hàng - CVP, CV/ CVCC Phân tích nghiệp vụ Phòng Phân khúc khách hàng - CVP, CVCC Giải pháp hệ thống Phòng Phát triển sản phẩm
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Giám đốc Phát triển kinh doanh số, Giám đốc Phát triển kinh doanh số, Giám đốc Phát triển kinh doanh số, Giám đốc Phát triển kinh doanh số, CV/ CVCC Phát triển kinh doanh số, CV/CVCC Đối tác chiến lược
 • Number of positions: 1
 • Posted: 24/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Phân tích dữ liệu - CVP, [CVP] Chuyên gia/ Chuyên gia cao cấp Phân tích kinh doanh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia phân tích nghiệp vụ BA IT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên cao cấp phân tích nghiệp vụ BA IT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên QA, QA/QC, Quality Controler, Chuyên viên quản lý chất lượng
 • Number of positions: 3
 • Posted: 06/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên cao cấp Phát triển ứng dụng số mảng UIUX - KDS, CVCC Phát triển ứng dụng số mảng UIUX - KDS, CVCC Phát triển ứng dụng số mảng UIUX - KDS, CVCC Phát triển ứng dụng số mảng UIUX - KDS, CVCC Phát triển ứng dụng số mảng UIUX - KDS, Chuyên viên Phát triển ứng dụng số mảng UIUX - KDS, Chuyên viên Phát triển ứng dụng số mảng UIUX, Chuyên viên Phát triển ứng dụng số UX Designer, CV/CVCC Phát triển ứng dụng số UX Designer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/02/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Project Manager, Quản lý dự án, Site Secretary, Thư ký công trường, Trưởng ban quản lý dự án, Phó ban quản lý dự án, Project Manager Agile/
 • Number of positions: 1
 • Posted: 19/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: An ninh thông tin, Chuyên viên Công nghệ an ninh, Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Công nghệ an ninh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/CVCC phát triển và quản lý hệ thống dữ liệu/báo cáo, Chuyên viên cao cấp Quản trị dữ liệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/02/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.