Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

TRƯỞNG NHÓM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG (CALL CENTER)

DVKH

Work Location Ha Noi
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 3 Years
Salary 500 - 800 USD
Industry Customer Service, Banking, Consulting
Deadline to Apply 15/08/2020

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Giám sát tất cả nhân viên DVKH làm việc: Giám sát, nhắc nhở các tiến độ công việc. Điều phối ca làm việc, không để khách hàng phải chờ đợi và nhân viên làm việc và nghỉ giải lao đúng quy. Hỗ trợ Bộ phận Inbound/Outbound giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.
2. Chịu trách nhiệm chung về việc quản lý chất lượng dịch vụ của nhân viên: Giải quyết các vướng mắc phát sinh do các nhân viên cấp dưới báo cáo. Đào tạo/Cập nhật/Hướng dẫn cho nhân viên về các nghiệp vụ, quy chế, quy trình, quy định mới/sửa đổi của Công ty. Báo cáo Trưởng phòng/ Trường BP các vấn đề phát sinh liên quan đến chất lượng dịch vụ.
3. Triển khai các giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng: Phản hồi và gửi danh sách nhân viên và nội dung cần đào tạo cho Trưởng bộ phận Giám sát chất lượng và Trường phòng Dịch vụ khách hàng. Ghi nhận những trường hợp phục vụ tốt/không tốt của nhân viên để rút ra bài học cho những lần hỗ trợ tiếp theo.
4. Xây dựng, triển khai, tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến công việc thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các sai sót, rủi ro gây ra do cá nhân thực hiện không đúng.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp/ Người được ủy quyền.

Job Requirement

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên
2. Có trên 1 năm kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức Tài chính-Ngân hàng
3. Có kiến thức về Chăm sóc khách hàng; Có kinh nghiệm Xây dựng hệ thống Call center/Contact center...tại các Tổ chức Tín dụng... 
4. Kỹ năng xử lý tình huống, thực hiện báo cáo, hướng dẫn đào tạo
5. Tiếng Anh tốt, có khả năng giao tiếp, chủ động, sáng tạo, làm việc nhóm...

People also viewed

Join Mcredit!

Stay Connected. Why?

Survey

Which channel do you know about Mcredit Network:

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Social Network
 • Other

Mcredit Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.